Index was outside the bounds of the array. Nhà xuất bản Hà Nội với hoạt động “Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023”, kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Phố sách Hà Nội.