Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách văn hóa - xã hội |  Bạn đang ở:Trang chủ » Sách văn hóa - xã hội
Giới thiệu về sách

* Tóm tắt nội dung:

- Thăng Long - Hà Nội gần tròn 1000 năm lịch sử ở vị trí trung tâm chính trị, hành chính, văn hoá và kinh tế nước ta. Bàn về văn hiến Thăng Long trước hết nêu lên được những đặc trưng của văn hoá và con người Thăng Long qua một nghìn năm lịch sử hình thành và phát triển.

Văn hiến Thăng Long không chỉ là sản phẩm riêng của những con người sinh sống trên mảnh đất này mà còn là sự tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha từ thời vua Hùng đến Lý Thái Tổ.

Văn hiến Thăng Long còn là sự hội tụ, sự chắt lọc và nâng cao tinh hoa trí tuệ và tâm hồn của cả nước, sự tiếp biến thành tựu tinh thần của nhân loại qua giao lưu văn hoá.

Văn hiến Thăng Long - Hà Nội thể hiện từ lối tư duy đến cung cách sinh hoạt hàng ngày, từ sự nhạy bén tiếp thu một cách chọn lọc tinh vi các tinh hoa văn hoá dân tộc, từ đó những phẩm chất con người Việt Nam yêu nước, tinh thần vị tha, khí phách kiên cường bất khuất đã kết tinh lại và nổi bật lên ở Thăng Long - Hà Nội khiến Hà Nội trở thành đỉnh cao của văn hiến dân tộc và từ đó toả sáng ra trong toàn quốc.

Do vậy, việc tìm hiểu những tinh hoa mà văn hoá và con người Thăng Long - Hà Nội đó được kết tinh trong hàng nghìn năm một cách hệ thống, toàn diện và có tính chất tổng kết là một nhiệm vụ hết sức cấp bách, nhằm các mục đích sau:

1. Giúp chúng ta tìm hiểu và nắm vững những giá trị tinh hoa của văn hiến Thăng Long - Hà Nội đã hình thành và không ngừng phát triển như thế nào để trở thành sức mạnh trường tồn của dân tộc mà ông cha ta đã để lại.

2. Tìm hiểu văn hiến Thăng Long - Hà Nội để thấy được tính liên tục và kế thừa của văn hiến Thăng Long - Hà Nội đối với văn hiến dân tộc, mặt khác cũng thấy được tính đứt đoạn trong sự phát triển của văn hiến Thăng Long - Hà Nội, giúp chúng ta giải quyết vấn đề kế thừa và phát huy truyền thống, vừa giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc vừa hiện đại hoá văn hiến Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá.

3. Phát huy hơn nữa những thuần phong mỹ tục tốt đẹp trong nếp sống của người kinh kỳ, góp phần xây dựng con người Hà Nội hôm nay văn minh - thanh lịch - hiện đại như Nghị quyết Trung ương V (khoá VIII) đã nêu.

4. Là một sản phẩm thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bộ sách gồm 3 quyển:

Quyển 1: Những đặc trưng của Văn hiến Thăng Long qua 8 thế kỷ

Quyển 2: Sức mạnh mới của nền Văn hiến Thăng Long từ vai trò của Hồ Chí Minh đến sự toàn thắng của dân tộc

Quyển 3: Văn hóa và con người Hà Nội hôm nay và ngày mai

Chi tiết sách
  • Tác giả:  GS. Vũ Khiêu (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Hà Nội 
  • Năm xuất bản:  
  • Tổng số trang:  hơn 2000 trang
  • Kích thước:  
  • Mã số:  
  Bình luận (0)  
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá