Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách văn học - nghệ thuật |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Giới thiệu sách “Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội”

Tại giai đoạn I của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến ra mắt năm 2010, mảng sách Văn học - Nghệ thuật đã giới thiệu đến độc giả nhiều bộ sách có chất lượng tốt như: “Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội” (8 tập), “Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội”(3 tập), “Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội” (3 tập), “Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội 10 thế kỷ” (2 tập), “Nghìn năm sân khấu Thăng Long”… Tuy nhiên vẫn còn thiếu một bộ môn nghệ thuật rất quan trọng, đó là mỹ thuật. Nhằm bổ khuyết cho sự trống vắng đó, ở giai đoạn II của Tủ sách, Nhà xuất bản Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội”. Cuốn sách do nhóm tác giả là những nhà nghiên cứu mỹ thuật chủ trì biên soạn gồm Nguyễn Đức Hòa (chủ biên), Trần Hậu Yên Thế và Nguyễn Đức Bình.

Nguyễn Đức Hòa
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
420
20x30
VĂN HỌC - TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VÀ SUY NGHĨ LÝ LUẬN

 “Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận” là một công trình nằm trong bộ sách gồm 5 cuốn của GS.TS. Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa được xuất bản, ra mắt bạn đọc vào tháng 7/2016. Cùng với bốn ấn phẩm còn lại, sự ra đời của cuốn sách được đánh giá là sự kiện đánh dấu mốc 50 năm gắn bó với công tác văn hóa - văn học nghệ thuật của GS.TS. Đinh Xuân Dũng.

GS.TS. Đinh Xuân Dũng
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
388 trang
16 x 24 cm
Hà Nội nơi Frey đến với cách mạng

Thể loại: Sách tư liệu. Ngữ xuất bản: Tiếng Việt. Số lượng in: 1.800 cuốn

Trần Đương
Nhà Xuất bản Hà Nội
Quí 4 năm 2011
148 trang
14,5 x 20,5cm
Hình ảnh Hà Nội (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.

NSNA. Trần Mạnh Thường (Chủ trì tuyển chọn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 252 trang
Tranh dân gian Hàng Trống - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
Tuyển tập Văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.
PGS. Trần Lê Sáng (Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 3376 trang
Thơ văn Cao Bá Quát
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.
GS. Vũ Khiêu (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
1056 trang
Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.
PGS.TS. Trần Lâm Biền; PGS.TS. Trịnh Sinh (Đồng chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
572 trang
Tuyển tập Ngô gia văn phái
“Tuyển tập Ngô gia văn phái” là công trình được đầu tư nghiên cứu từ nhiều năm nay, được đánh giá là thành tựu lớn nhất trong dòng văn học đương đại cả về số lượng và chất lượng.
PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
1664 trang
16 x 24 cm
Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội

Là công trình tuyển chọn có tính hệ thống và đầy đủ, về thể loại tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội từ văn học chữ Hán đến nay. Bộ sách sẽ phác họa tiến trình phát triển của thể loại tiểu thuyết nói riêng cũng như văn học của Hà Nội và đất nước nói chung

Nhà văn Lê Minh Khuê (Chủ trì sưu tầm, tuyển chọn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
16x24cm
Tuyển Ký - Tản văn Thăng Long - Hà Nội

Trong suốt 10 thế kỷ với biết bao biến thiên, đổi thay của đất nước, của Thủ đô thì những bài ký, tản văn - với vai trò “được ghi chép” hay nói đúng hơn là mang dấu ấn trực tiếp của “sự kiện” đã thể hiện một bức tranh khá sinh động, chân thực và khá đầy đủ về cuộc sống xã hội, con người, văn hoá, lối sống phong tục truyền thống của kinh thành Thăng Long xưa (từ năm 1010) trải qua bao biến thiên lịch sử cho đến Hà Nội ngày nay.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
16 x 24 cm
Hà Nội với những tấm lòng gần xa
Đây là tuyển tập các bài thơ văn, bút ký, tản văn và một số ký hoạ, tranh, ảnh nghệ thuật của người nước ngoài nhìn Hà Nội, cảm nhận và viết về Hà Nội. Điểm theo thời gian, nêu những nét đặc sắc của Hà Nội qua cái nhìn của bè bạn. Các tác phẩm nêu bật được vẻ đẹp của cảnh sắc và con người Hà Nội, bày tỏ sự thán phục trước sự dũng cảm của con người Hà Nội và những ấn tượng sâu sắc mà Hà Nội để lại trong lòng bạn bè.
Hoàng Thuý Toàn (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
16 x 24 cm
Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI
Các tác phẩm được tuyển chọn phong phú. Mỗi ca khúc phản ánh được không khí của Hà Nội gắn với từng giai đoạn lịch sử cụ thể và hơn hết là chứa đựng cái hồn của Hà Nội, tiếng lòng của Hà Nội và tình yêu đối với mảnh đất này.
PGS. Hoàng Dương (Chủ biên) - NS. Hồ Quang Bình (Chủ trì)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
364 trang
16 x 24 cm
Tục ngữ, ca dao, dân ca Hà Nội

Thăng Long - Hà Nội, một vùng đất ngàn năm văn hiến. Việc sưu tập, tuyển chọn, giới thiệu một cách có hệ thống ca dao, tục ngữ của Thăng Long, Hà Nội và viết về Thăng Long - Hà Nội là cần thiết và kết quả của đề tài sẽ đóng góp đáng kể cho Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội.

ThS. Nguyễn Thuý Loan (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
1076
16 x 24 cm
Tuyển truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội
Là tác phẩm đại diện cho tinh hoa truyện ngắn về Thăng Long - Hà Nội. Thể hiện tinh thần, tư tưởng, tâm hồn, phong thái, cốt cách, lối suy nghĩ cũng như sự nghiệp chiến công của người Thăng Long - Hà Nội. Nhóm biên soạn đã căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự vận động và phát triển của thể loại truyện ngắn để cung cấp cho người đọc một cái nhìn mang tính lịch đại, nêu được những thành tựu nổi trội của từng giai đoạn, thời kỳ.
Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
16x24cm
Di sản Văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám
Làm rõ các giá trị văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong nền văn học trung đại Việt Nam: giá trị thẩm mỹ, giá trị ngôn ngữ, giá trị văn hoá, giá trị tư tưởng, tính dân tộc của văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
PGS. Phan Văn Các và PGS.TS. Trần Ngọc Vương (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1164 trang
Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội
Là tác phẩm đại diện cho tinh hoa truyện ngắn về Thăng Long - Hà Nội. Thể hiện tinh thần, tư tưởng, tâm hồn, phong thái, cốt cách, lối suy nghĩ cũng như sự nghiệp chiến công của người Thăng Long - Hà Nội. Nhóm biên soạn đã căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự vận động và phát triển của thể loại truyện ngắn để cung cấp cho người đọc một cái nhìn mang tính lịch đại, nêu được những thành tựu nổi trội của từng giai đoạn, thời kỳ.
Chủ trì tuyển chọn: Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
2856 trang
Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội
Là công trình tuyển chọn có tính hệ thống và đầy đủ, về thể loại tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội từ văn học chữ Hán đến nay. Bộ sách sẽ phác họa tiến trình phát triển của thể loại tiểu thuyết nói riêng cũng như văn học của Hà Nội và đất nước nói chung
Chủ trì tuyển chọn: Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
8808 trang
Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ
Là tác phẩm tuyển chọn những sáng tác (chủ yếu thuộc thể loại thơ và một số bài kí, điệu từ mang đậm chất thơ) của các tác gia sinh ra ở Thăng Long - Hà Nội, từng sống và công tác ở Thăng Long - Hà Nội; có những sáng tác về Thăng Long - Hà Nội, trong mười thế kỷ từ khi lập đô đến nay. Số lượng các tác gia, tác phẩm cho thấy vị trí của Thăng Long - Hà Nội cũng như tình cảm với vùng đất này của mỗi người.
Nhà thơ Bằng Việt
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội
Trong suốt 10 thế kỷ với biết bao biến thiên, đổi thay của đất nước, của Thủ đô thì những bài ký, tản văn - với vai trò “được ghi chép” hay nói đúng hơn là mang dấu ấn trực tiếp của “sự kiện” đã thể hiện một bức tranh khá sinh động, chân thực và khá đầy đủ về cuộc sống xã hội, con người, văn hoá, lối sống phong tục truyền thống của kinh thành Thăng Long xưa (từ năm 1010) trải qua bao biến thiên lịch sử cho đến Hà Nội ngày nay.
Chủ trì tuyển chọn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp (Chủ trì tuyển chọn)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
2184 trang
1
2
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá