Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách lịch sử |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý
Đây là cuốn sách có giá trị khoa học, giá trị nghiên cứu cao của GS. Hoàng Xuân Hãn đã được khẳng định qua thời gian. Bản thảo lần này được tái bản nguyên văn công trình nghiên cứu của GS. Hoàng Xuân Hãn (xuất bản lần đầu năm 1949) có thêm Lời giới thiệu của GS. Phan Huy Lê về công trình này.
GS. Hoàng Xuân Hãn
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
380 tr
16x24cm
Lịch sử chính quyền Thành phố Hà Nội (1945 - 2005)
Cuốn sách trình bày một cách cơ bản và toàn diện các vấn đề về chính quyền thành phố Hà Nội từ 1945 đến nay, bao gồm cả việc tổ chức bộ máy và hoạt động, đồng thời nhấn mạnh đến các yếu tố đặc thù của địa phương Hà Nội.
TS. Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Ngọc Hà (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2009
312 trang
Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội
Kế thừa các công trình đã công bố về Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, đi sâu nghiên cứu nhận thức của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Hà Nội trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt quan tâm đến: những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong quá trình xây dựng và bảo vệ thủ đô Hà Nội, tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Thủ đô và tấm lòng của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô đối với Bác.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
584 trang
16x24cm
Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Lịch sử.
GS. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2009
292 trang
Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội
Là bộ sách đầu tiên về lịch sử Thăng Long - Hà Nội viết dưới dạng biên niên, không chỉ là công cụ tra cứu rất hữu dụng cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về từng vấn đề (như chính trị, hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, giáo dục, quân sự, ngoại giao ...) hay từng giai đoạn lịch sử, mà còn là một “cẩm nang” đầy đủ nhất về Thăng Long - Hà Nội cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước muốn tìm hiểu một cách chính xác, cụ thể từng sự kiện đã xảy ra trên mảnh đất anh hùng và văn hiến này.
PGS. Phạm Xuân Hằng, PGS.TS. Phan Phương Thảo (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
1256 trang
Hà Nội - Tiểu sử một đô thị (Hanoi - Biography of a city)
  • Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Lịch sử.
William S. Logan
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
856
16x24cm
1
2
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá