Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách tư liệu tổng hợp |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Giới thiệu bộ sách “Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội”

Bộ sách “Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội”do PGS.TS. Vũ Văn Quân làm chủ biên là một bộ sách đồ sộ. Đồ sộ không chỉ với khối lượng trên dưới 10 nghìn trang sách (bao gồm 10 tập) mà còn chứa đựng khối lượng tư liệu lớn về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thăng Long - Hà Nội. Bộ sách mang dáng dấp theo dạng một địa chí văn hóa thu gọn, được trình bày theo tiêu chí thống nhất trong toàn bộ 584 đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn.

Vũ Văn Quân
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
10 tập
16x24
Giới thiệu sách “Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954”

 Nội dung chính của cuốn sách “Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954” là một bộ sưu tập gồm 85 văn bản về xây dựng và quản lý đô thị ở Hà Nội từ 1885 đến 1954, chủ yếu được sưu tầm, tuyển chọn từ các phông lưu trữ (fonds d’archives) của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, đặc biệt có 2 văn bản được sưu tầm từ Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp (Archives d’Outre - Mer ANOM) được dịch toàn văn và được công bố lần đầu tiên dưới dạng một cuốn sách. 

Đào Thị Diến
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
652
16x24
Giới thiệu sách “Khâm định An Nam Kỷ lược”

Cuốn sách “Khâm định An Nam Kỷ lược” bao gồm 2 quyển nhan đề Thiên Chương [Nhất, Nhị] là văn thơ ngự chế và tập hợp chính văn 30 quyển, tổng cộng 378 văn kiện, phần lớn là chiếu biểu, tấu thư, hịch văn... qua lại từ triều đình nhà Thanh với địa phương Trung Quốc và giao thiệp với nước ta trong khoảng từ tháng Năm năm Càn Long 53 (Mậu Thân 1788) đến tháng Ba năm Càn Long 56 (Tân Hợi 1791).

Nguyễn Duy Chính
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
1080
16x24
Giới thiệu bộ sách “Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX”

 Bộ sách “Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc Việt Nam thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX” do nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo biên soạn, các nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nguyễn Bá Dũng bổ chú là công trình tuyển chọn, giới thiệu những văn bản sử liệu trích lục những nội dung liên quan đến Việt Nam. Những văn bản sử liệu đó thuộc nhóm các chuyên đề về quan hệ quốc tế, tức sách Trung Quốc - Việt Nam, Miến Điện, Thái Quốc, Lão Qua sử liệu trích sao do Nhà xuất bản Nhân dân Vân Nam xuất bản năm 1986.

Hồ Bạch Thảo
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
Tập 1 - Số trang: 576; Tập 2 - Số trang: 624
16x24
Giới thiệu bộ sách “Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội”

Đối với giới sử học, địa bạ là nguồn tài liệu có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương diện. Với các thông tin phong phú về đất đai, địa bạ là bức tranh khá toàn diện về đời sống xã hội Việt Nam ở cả nông thôn và đô thị trong nửa đầu thế kỷ XIX với những nội dung về cảnh quan, quy hoạch không gian, quan hệ ruộng đất, tình hình sản xuất, canh tác của từng đơn vị hành chính cơ sở… Tuy nhiên, việc tổ chức dịch thuật, biên soạn địa bạ không hề đơn giản bởi khối lượng văn bản hết sức đồ sộ. Thêm vào đó, do đặc thù loại hình tư liệu, sách địa bạ không thể tuyển chọn như các loại sách tư liệu khác (hương ước, văn khắc, thần tích…) mà bắt buộc phải xuất bản toàn văn theo từng đơn vị hành chính mới có giá trị về nghiên cứu và đảm bảo tính khoa học.

Vũ Văn Quân
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
10 đầu sách (gồm 17 tập)
16x24
Bộ “Tuyển tập dòng văn Phan Huy (nhánh Sài Sơn)”

Thành tựu của Dòng văn Phan Huy từ trước đến nay đã được giới thiệu đặc biệt là những tác giả và tác phẩm lớn như Phan Huy Ích, Phan Huy Chú, bản dịch Chinh phụ ngâm, bản dịch Tỳ bà hành. Tuy nhiên ở bộ này, Tuyển tập dòng văn Phan Huy đã giúp độc giả có được cái nhìn tổng quát và sâu sắc về thành tựu trước tác của một dòng họ trong tư thế một dòng phái văn học mà nhóm biên soạn định danh là “Dòng văn Phan Huy - nhánh Sài Sơn”. Bộ tuyển tập này do nhóm các nhà nghiên cứu văn học và Hán Nôm học thực hiện, PGS. TS Trần Thị Băng Thanh và TS. Phạm Ngọc Lan làm đồng chủ biên. Công trình ưu tiên giới thiệu những tác phẩm chưa được công bố nhưng cũng tuyển chọn lại hàu hết những tác phẩm quan trọng để bảo đảm tính hệ thống và đặc điểm thành tựu của Dòng văn.

Trần Thị Băng Thanh - Phạm Ngọc Lan
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
Tập 1 - Số trang: 944; Tập 2 - Số trang: 768
16x24
Khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội lịch sử và thành tựu

 Khảo cổ học là ngành khoa học mà kết quả nghiên cứu của nó có giá trị cho rất nhiều ngành khoa học như: lịch sử, văn hóa, dân tộc học… Trong cơ cấu Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II, có 3 đầu sách nội dung chuyên sâu về khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội do PGS.TS Tống Trung Tín chủ biên. Đó là các đầu sách: Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008), Kinh đô Thăng Long - Những khám phá Khảo cổ học. Di tích khảo cổ học Đàn Xã Tắc Thăng Long (Thăng Long - Xã Tắc Altar archaeological site)

Tống Trung Tín
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
796
16x24
Cái nhìn hiếu kỳ từ phương Tây qua Tuyển tập tư liệu phương Tây trước 1945

 Ngày nay, khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam, người ta quan tâm nhiều đến các nguồn tư liệu mang tính so sánh đối chiếu với các tư liệu chính sử. Tuy nhiên không phải lúc nào độc giả cũng có thể tiếp cận, sử dụng nguồn tư liệu ấy. Việc dịch, chú giải các tư liệu nước ngoài về lịch sử Việt Nam là một việc làm đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, sự am hiểu lịch sử và cả một vốn ngoại ngữ đáng kể. Những năm gần đây, những sách tư liệu như vậy đã được xuất bản ngày càng nhiều từ các nguồn tư liệu khác nhau: tư liệu sử Trung Quốc, Nhật Bản, tư liệu, du ký từ nước phương Tây như Anh, Pháp, tư liệu công ty các Đông Ấn… Lịch sử được so sánh, đối chứng, chân thật hơn qua những góc nhìn khác nhau.

Nguyễn Thừa Hỷ
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
16x24
Giới thiệu sách Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697)

Trong giai đoạn I, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đã bước đầu tổ chức phân loại, lược dịch một số tư liệu quan trọng, biên soạn cuốn chuyên khảo “Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII” trên cơ sở khối tư liệu các Công ty Đông Ấn Anh (EIC) và Hà Lan (VOC). Ở  giai đoạn II của Dự án Tủ sách, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn tổ chức khảo sát, sưu tầm bổ sung trên 3000 trang tư liệu của các thương điếm Anh tại Đài Loan, Bantam (Indonesia), Madras (Ấn Độ), Ayutthaya (Xiêm). Trên cơ sở toàn bộ khối tài liệu thu thập được, tác giả Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mở rộng nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu, lược dịch để biên soạn cuốn Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697).

Hoàng Anh Tuấn
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
708
16x24
Giới thiệu sách Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637-1700)

 Thực hiện Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn I, Nhà xuất bản Hà Nội đã phối hợp cùng PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn tổ chức điều tra, sưu tầm biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII”. Tiếp nối thành công đó, ở giai đoạn II của Dự án Tủ sách, Nhà xuất bản Hà Nội đã tổ chức điều tra bổ sung, khai thác thêm hơn 3.000 trang tư liệu của các thương điếm Hà Lan đặt tại Nagasaki (Nhật Bản), Zeelandia (Đài Loan), Ayutthaya (Xiêm), Batavia (Indonesia), hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hà Lan ở La Hay. Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú của hai đợt khảo sát, kết hợp với những nghiên cứu đã được tác giả triển khai trong những năm qua, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đã biên soạn cuốn chuyên khảo “Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637-1700)”.

Hoàng Anh Tuấn
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
624
16x24
Thư mục công trình nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Vũ Văn Quân; ThS. Đỗ Thị Hương Thảo (Đồng chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 624 trang
Minh thực lục: Tư liệu về Thăng Long thế kỷ XIV - XVII
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển dịch. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
Hồ Bạch Thảo (Dịch giả) cùng nhóm biên soạn hiệu đính và chú giải bổ su
Nhà Xuất bản Hà Nội
2880 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Văn kiện Lịch sử
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc (Chủ trì tuyển chọn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
980 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Thần tích
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí; PGS.TS. Nguyễn Văn Thịnh (Đồng Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
ước 1164 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Hương ước
Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí (Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà Xuất bản Hà Nội
1324 trang
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
PGS.TS. Vũ Văn Quân (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
3820 trang
Thanh thực lục: Quan hệ Thanh - Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Tư liệu Tổng hợp.
Hồ Bạch Thảo (Dịch giả); Phạm Hoàng Quân và Trần Văn Chánh (Hiệu đính và c
Nhà Xuất bản Hà Nội
568 trang
Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873-1954)
Căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự hình thành và phát triển Thành phố Hà Nội từ khi Pháp bắt đầu mở rộng chiến tranh xâm lược Trung - Bắc kỳ, dùng vũ lực quân sự kết hợp với các thủ đoạn chính trị để chiếm và biến Hà Nội thành “đất bảo hộ” cho đến ngày Thủ đô hoàn toàn được giải phóng; Căn cứ vào nguốn tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phản ánh chính xác tiến trình lịch sử nêu trên
TS. Đoàn Thị Diến (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
1748 trang
16x24cm
Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII
Khối tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh (EIC) liên quan đến Kẻ Chợ - Đàng Ngoài đã bước đầu được khảo cứu từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Mặc dù vậy, trong hơn một thập kỷ tiếp theo, khát vọng khai thác một cách tương đối hệ thống nguồn tư liệu VOC và EIC của nhiều thế hệ sử học Việt Nam vẫn cơ bản bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân chủ yếu là những khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm hợp tác khai thác các nguồn sử liệu lưu trữ quý giá trên.
TS. Hoàng Anh Tuấn (Biên soạn)
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
732 trang
16 x 24 cm
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn học - Nghệ thuật
Cho đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu viết về văn học, nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội được đăng tải, công bố... Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này được đăng tải ở nhiều nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau, vì vậy, việc xuất bản một cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu về văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội của các tác giả khác nhau sẽ giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận những vấn đề văn học nghệ thuật của mảnh đất ngàn năm lịch sử.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: PGS.TS. Trần Nho Thìn
NXB Hà Nội
2010
1492 trang
1
2
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá