Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách tư liệu tổng hợp |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn hoá
Cho đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Thăng Long - Hà Nội được đăng tải, công bố về đất và người Thăng Long - Hà Nội, về lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng, về cách thức ứng xử của người Thăng Long - Hà Nội với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội… Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này được đăng tải ở nhiều nơi và ở nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy, việc xuất bản một cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu về văn hóa Thăng Long - Hà Nội nhằm giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận những vấn đề văn hóa của mảnh đất ngàn năm lịch sử là việc làm cần thiết.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
952 trang
16x24cm
Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Lịch sử
Trong lịch sử Việt Nam, không một địa phương nào lại thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của đông đảo giới học giả trong và ngoài nước như Thăng Long - Hà Nội. Thành tựu nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội phản ánh vị thế, tầm quan trọng cũng như tương xứng với bề dày của mảnh đất “ngàn năm văn vật”. Những kết quả đạt được không chỉ tạo nên bức tranh đa diện về Thủ đô nghìn tuổi, mà còn góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng của lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Nhiều tác giả - Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1616 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Tư liệu phương Tây
Các tư liệu tiếng phương Tây về Thăng Long - Hà Nội rất phong phú và đa dạng, có một số các công trình đã được dịch. Tuy nhiên, còn thiếu tính chất tổng hợp và đánh giá khảo chứng. Trong công trình này có phần trình bày ngắn gọn về sự tổng hợp đánh giá đó.
PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ (Chủ trì tuyển chọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1172 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiếnThăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Địa chí
Kể từ khi vua Lý Công Uẩn xuống chiếu dời đô về Thăng Long (1010), đến nay Thủ đô của chúng ta đã ngót 1000 năm tuổi. Trong gần 10 thế kỷ ấy, Thăng Long - Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi về mọi mặt, đặc biệt về phương diện địa lý.
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn và TS. Nguyễn Thuý Nga (Đồng chủ trì tuyển trọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
3320 trang
16x24cm
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn khắc Hán Nôm
Công trình tập hợp, tuyển dịch khoảng 150 văn bản khắc trên bia đá, chuông, khánh đồng của 14 quận huyện thuộc thành phố Hà Nội (chỉ tính đến trước ngày 31/8/2008 khi Hà Tây chưa sát nhập vào với Hà Nội). Đây là những bài minh văn tiêu biểu phản ánh về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng của Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài minh văn khắc trên chất liệu có tính bền vững như đá và đồng, các bài văn này là tư liệu gốc, nguyên bản, chính xác về từng thời kỳ lịch sử trong quá trình phát triển đi lên của Thăng Long Hà Nội.
PGS.TS Phạm Thị Thuỳ Vinh (Chủ trì tuyển trọn, giới thiệu)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1268 trang
Hà Nội qua số liệu thống kê 1945 - 2008
Thu thập, xử lý, tổng hợp số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Hà Nội từ 1945 đến năm 2010 để biên soạn cuốn sách “Tư liệu thống kế kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội 1945 - 2010” góp phần vào Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Những số liệu thống kê kinh tế - xã hội thu thập, xử lý, tổng hợp thành hệ thống với dãy số liệu liên tục nhiều năm sẽ góp phần phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội qua các con số thống kê định lượng từ Cách mạng tháng Tám đến nay.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
624 trang
1
2
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá