Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Báo cáo kết quả thực hiện |  Bạn đang ở:Trang chủ » Giới thiệu

BÁO CÁO KẾT QUẢ
DỰ ÁN TỦ SÁCH “THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN”

Qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được khối lượng công việc lớn đáng khích lệ, thể hiện qua số liệu thống kê sau:
1. Hạng mục Điều tra, sưu tầm:
1.1. Điều tra sưu tầm tư liệu trong nước:
- Nhà xuất bản Hà Nội đã thực hiện quy trình xét chỉ định thầu Gói thầu số 2: Điều tra, lập danh mục, sưu tầm tài liệu. Ủy ban ND Thành phố phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói số 2 vào ngày 14/7/2008. Đơn vị được chỉ định thực hiện là Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1, 2 và 3 của hạng mục Điều tra sưu tầm với kết quả như sau:
+ 12 tập 137 phiếu thông tin tư liệu với 450tr A4
+ 29 tập tài liệu thư mục về: tư liệu cổ, địa bạ, hương ước, văn bia, công trình nghiên cứu với 1299tr A4.
+ 21 tập tư liệu với 2069trA4 gồm:
Tư liệu nghiên cứu khảo sát điều tra, sưu tầm thực địa (tại các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm).
Tư liệu khảo sát, tập hợp tại các nguồn lưu trữ (Thư viện Hà Nội, Ban Quản lý di tích và danh thắng, Trung tâm lưu trữ quốc gia…).
+ Thư mục công trình nghiên cứu: 309tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập các công trình nghiên cứu Lịch sử (2 tập): 1222tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập các công trình nghiên cứu Văn hóa (2 tập): 1018tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập các công trình nghiên cứu Văn học - Nghệ thuật (2 tập): 884tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội: Nghiên cứu điều tra tư liệu địa phương: Quận Hai Bà Trưng: 255tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập tư liệu văn hiến: Hương ước 1: 225tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập tư liệu văn hiến: Tư liệu địa bạ quận Hai Bà Trưng: 155tr A4
+ Thăng Long - Hà Nội, Tuyển tập các văn kiện Lịch sử (II): 458tr A4
- Chủ đầu tư và PGS.TS. Vũ Văn Quân - Chủ nhiệm đề án đang hoàn chỉnh đề cương, chuẩn bị tổ chức nghiệm thu đề cương 12 tuyển tập tư liệu.
- Hiện đơn vị chủ trì đang tập trung triển khai thực hiện giai đoạn 4 của hạng mục Điều tra sưu tầm tư liệu.
1.2. Điều tra sưu tầm tư liệu nước ngoài
- Nhà xuất bản đã tổ chức điều tra, sưu tầm tư liệu ở nước ngoài. Kết quả thu được rất khả quan với 8400 trang tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan và 600 trang tư liệu của Công ty Đông Ấn Anh về Thăng Long - Hà Nội. Khối tư liệu đồ sộ này viết về Đàng Ngoài thời kỳ họ lưu trú và buôn bán tại Kẻ Chợ trong gần như toàn bộ thế kỷ XVII. Có rất nhiều sự kiện quan trọng được mô tả mà trong các bộ chính sử Việt Nam hoàn toàn không ghi chép hoặc ghi chép rất sơ sài. Có thể thấy rằng, giá trị của nguồn tư liệu này là vô cùng to lớn. Do đó, Nhà xuất bản Hà Nội đang tổ chức xây dựng thư mục đề yếu và có kế hoạch khai thác lâu dài nguồn tư liệu quý báu này một cách hiệu quả nhất.
2. Cuộc thi sáng tác Logo cho Tủ sách
- Chủ đầu tư tiến hành 2 đợt vận động sáng tác Logô cho Tủ sách:
+ Đợt 1: 10 họa sỹ tham gia với 16 mẫu sáng tác dự thi
+ Đợt 2: 15 họa sỹ tham gia với 60 mẫu sáng tác dự thi
- Nhà xuất bản Hà Nội cùng Ban Mỹ thuật của Tủ sách đã thành lập Hội đồng chấm sơ khảo (2 vòng) và tiến hành chấm chung khảo vào tháng 9/2008.
- Hội đồng chung khảo đã phân tích, đánh giá cụ thể từng mẫu Lôgô và lựa chọn Lôgô chính thức của Tủ sách là mẫu Lôgô do HS. Trần Việt Sơn sáng tác. Với biểu trưng sách và rồng thể hiện ý nghĩa “Tủ sách Thăng Long”, Lôgô vừa có tính chất tổng kết 1000 năm đã qua, vừa hướng đến 1000 năm tới.
3. Hành trình tìm kiếm (HTTK) sách và tư liệu quý hiếm
- Đã tổ chức làm việc, phối hợp với các thư viện lớn, tập hợp danh mục sách và tư liệu lưu trữ về Thăng Long - Hà Nội để chọn các tư liệu có giá trị.
- Đã phát động, tuyên truyền, vận động rộng rãi mọi người tham gia HTTK trên các phương tiện truyền thông và qua hệ thống thư viện trong toàn quốc từ Trung ương đến địa phương. Bước đầu đã thu thập được 382 tập tư liệu bao gồm:
+ Bộ tư liệu về Phong trào Đông kinh nghĩa thục, các tác giả của phong trào do PGS.TS. Chương Thâu sưu tầm tại Pháp, Nhật và thư viện Quốc gia, thư viện các tỉnh, các gia đình…
+ Bản gốc các Tạp chí Tri Tân (204 cuốn), Tạp chí Thanh Nghị (