Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Xây dựng website |  Bạn đang ở:Trang chủ » Các hoạt động

XÂY DỰNG WEBSITE CỦA TỦ SÁCH
“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN”

1. Mục đích
1.1. Giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu của văn hiến Thăng Long - Hà Nội với nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Hà Nội của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài.
1.2. Nêu bật ý nghĩa, vai trò của Dự án xây dựng Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" trong công tác xuất bản sách ở thủ đô Hà Nội nói chung và trong hoạt động của Nhà xuất bản Hà Nội nói riêng.
1.3. Tạo ra sự giao lưu trực tuyến giữa Ban Quản lý Dự án với các tác giả, các nhà khoa học và bạn đọc để phục vụ trực tiếp cho việc triển khai Dự án.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu chung về Thăng Long - Hà Nội, di sản văn hiến Thăng Long - Hà Nội, Dự án xây dựng Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" của Nhà xuất bản Hà Nội.
2.2. Nội dung chi tiết theo 7 mảng sách:
Dựa vào kết quả điều tra, sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn của Dự án, Ban Quản lý Dự án phối hợp với Hội đồng tư vấn khoa học và các Ban tư vấn chuyên môn sẽ quyết định đưa lên mạng internet những tài liệu, thông tin giá trị nhất nhằm giúp cho người sử dụng có thể thấy được quá trình tạo dựng và phát triển của văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong suốt quá trình lịch sử đến ngày nay.
Những tài liệu sẽ được cung cấp theo 7 mảng đề tài sau:
1) Tư liệu - Tổng hợp
2) Địa lý
3) Lịch sử
4) Kinh tế
5) Văn hóa - xã hội
6) Văn học - nghệ thuật
Chi tiết trong mỗi mảng về cơ bản sẽ bám sát theo cơ cấu đề tài của Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến".
2.3. Diễn đàn trực tuyến được phân theo nội dung của các mảng sách để thuận tiện cho việc tra cứu, trao đổi, thu thập thông tin.

3. Cấu trúc website

3.1. Trang chủ bao gồm các mục:
- Tổng quan 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
- 6 mảng đề tài
- Diễn đàn trực tuyến
Trang chủ được thiết kế nhằm đạt yêu cầu thuận tiện cho người sử dụng, giao diện đẹp và có nhiều tiện tích (tìm kiếm, hỗ trợ phần mềm…).
3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các mảng đề tài trên ngôn ngữ lập trình SQL Server và ASP
- Các hình ảnh động và bản đồ động được xây dựng bằng kỹ thuật Flash, kết hợp với Java.
- Chương trình tìm kiếm sử dụng ngôn ngữ ASP giúp cho người đọc tìm kiếm thông tin một cách nhanh nhất.
- Mục diễn đàn được xây dựng trên ngôn ngữ ASP.
- Chương trình cập nhật thông tin được xây dựng trên ngôn ngữ ASP.
- Xử lý 2.000 ảnh.
- Đưa các bài hát về Hà Nội lên trang web.
- Thiết kế 80 trang web động.
Dung lượng lưu trữ Website 2000Mb hỗ trợ bởi hệ điều hành Windows 2000 Server Advance và ASP.

4. Kết nối

Website tủ sách "Thăng Long ngàn năm Văn hiến" sẽ được kết nối qua Cổng giao tiếp điện tử Thành phố.

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá