Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Tuyên truyền quảng bá |  Bạn đang ở:Trang chủ » Các hoạt động

Ông Nguyễn Khắc Oánh, Tổng giám đốc NXB Hà Nội
trả lời phỏng vấn báo Người cao tuổi

 

1) Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” mà trong đó tâm điểm là cuộc hành trình tìm kiếm sách và tư liệu quý?

Đến năm 2010, Thủ đô Hà Nội – Thành phố anh hùng, Thành phố vì hoà bình – sẽ tròn 1000 năm tuổi. Với quá khứ oai hùng và hào hoa, đất và người Thăng Long – Hà Nội đã hun đúc nên truyền thống văn hiến ngàn đời. Đó là những tài sản vô giá, gắn liền với trang sử hào hùng, mang đậm sắc thái văn hoá độc đáo của cả dân tộc Việt Nam.
Trong dịp chào đón ngày hội lớn của nhân dân Hà Nội và cả nước kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhu cầu hiểu biết về Thăng Long ngàn năm văn hiến trở nên quan trọng và cấp thiết đối với nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và đông đảo bạn bè trên thế giới. Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến nhằm hệ thống hoá, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long – Hà Nội qua tiến trình 1000 năm lịch sử. Từ đó giúp bạn đọc hiểu về Thủ đô vừa đầy đủ và có hệ thống, vừa khái quát và sâu sắc.
Từ đó kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, vạch ra đường lối phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong thời gian ngắn nhất đưa Thủ đô Hà Nội phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước trên thế giới.
Việc xây dựng Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến cũng đặt cơ sở cho sự tiếp nối nghiên cứu về Thăng Long – Hà Nội của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cũng như của các thế hệ sau này.

* Ý nghĩa:
- Cung cấp cho độc giả trong và ngoài nước những kiến thức cần thiết về hoàn cảnh thiên nhiên và cư dân trên mảnh đất này, để từ đó nhìn thấy những bước phát triển về mọi mặt của Thăng Long qua ngàn năm lịch sử.
- Nêu lên những đặc trưng của văn hoá và con người Thăng Long, những phẩm chất tốt đẹp về đạo đức và lối sống, về trí tuệ và tài năng được nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác tạo nên niềm tự hào cho nhân dân Thủ đô và toàn quốc.
- Cung cấp cho bè bạn trên toàn thế giới những hiểu biết cần thiết về đất nước và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay.
- Góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy các giá trị mọi mặt trong 1000 năm qua, mở ra một một thiên niên kỉ mới rực rỡ hơn nữa.

2) Ông có thể nói rõ về phương thức tham dự Hành trình tìm kiếm này để bạn đọc cả nước cùng biết và tham gia?

- Tác phẩm tham gia cuộc vận động Hành trình tìm kiếm (HTTK) bao gồm các thể loại: sách, bản thảo, bản đồ, ván khắc, bia kí, sắc phong, tranh ảnh cổ được thể hiện trên giấy, vải hoặc chất liệu khác thể hiện qua thác bản.
Các tác phẩm tham gia HTTK phải có giá trị phản ánh tinh hoa văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Về tính chất là những tác phẩm chưa được công bố, chưa được giới nghiên cứu phát hiện hoặc chưa được giới thiệu rộng rãi. Tiêu chí tác phẩm dự thi đề cao tính độc bản, độc đáo.
- Phương thức tham dự: Người tham gia gửi tác phẩm (bản chính hoặc bản sao) kèm theo phiếu đăng kí tham gia (theo mẫu) và tự chịu trách nhiệm chi phí, an toàn vận chuyển tác phẩm tham dự. Ban Tổ chức HTTK chịu trách nhiệm chi phí bảo quản, lưu giữ tác phẩm tham dự trong suốt quá trình sắp xếp, phân loại, thẩm định, trưng bày và hoàn trả tác phẩm tham dự cho người tham gia. Số lượng tác phẩm tham gia không hạn chế.
- Thời gian tham dự: từ 10/10/2007 đến 10/10/2009
- Trường hợp hiến tặng, mua bán bản quyền, xuất bản, tái bản tác phẩm sẽ được thoả thuận giữa người tham gia và Ban Tổ chức theo các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

3) Người cao tuổi là những người đã chứng kiến cả một quá trình lịch sử phát triển của đất nước, do đó nhiều tư liệu quý về Thăng Long – Hà Nội được người cao tuổi lưu giữ. Vậy Nhà xuất bản đã có phương pháp gì để khai thác nguồn tư liệu quý hiếm này?

Cuộc vận động HTTK hướng tới đông đảo mọi thành phần nhân dân, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, tôn giáo, giới tính, trong hay ngoài nước. Để chuyển tải đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của HTTK tới mọi đối tượng, Nhà xuất bản thực hiện nhiều phương pháp thông tin tuyên truyền, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng (các báo, đài phát thanh, truyền hình…).
Chúng tôi đặc biệt chú ý đến lớp người cao tuổi. Họ là những người có bề dày về vốn sống, về kiến thức, là nhân chứng sống của nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của nước nhà. Người cao tuổi là những người kế thừa, lưu giữ được nhiều tư liệu quý, lưu truyền qua nhiều đời về Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời, người cao tuổi cũng là những người có tâm huyết, nhiệt tình mong mỏi được đóng góp thiết thực cho Thủ đô Hà Nội nhân sự kiện trọng đại này.
Với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, Quý báo sẽ là đơn vị hợp tác với chúng tôi (cùng các cơ quan truyền thông khác) trong việc tuyên truyền, chuyển tải sâu rộng những thông tin của HTTK qua hệ thống Hội Người cao tuổi, nhằm động viên, khích lệ lớp người cao tuổi nhiệt tình tham gia, góp phần tổ chức thực hiện cuộc vận động HTTK đạt được hiệu quả cao nhất.

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá