Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách điện tử |  Bạn đang ở:Trang chủ » Các hoạt động

XÂY DỰNG BỘ ẤN PHẨM ĐIỆN TỬ DẠNG CD-ROM
(SÁCH ĐIỆN TỬ)

 

1. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó công tác xuất bản đang phát triển mạnh và có những hiệu quả rất tích cực. Đề án xây dựng một bộ ấn phẩm điện tử cho Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” hướng theo xu thế chung ấy, góp phần vào quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế hiện nay.

2. Bộ ấn phẩm điện tử dự kiến gồm 10 đĩa CD-ROM, có thể coi là phần tinh túy của Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Việc chọn lựa thông tin, tài liệu… để xây dựng bộ ấn phẩm này nhằm giới thiệu những đề tài có tính tổng kết hoặc nêu được các đặc trưng tiêu biểu cho văn hiến Thăng Long - Hà Nội, đồng thời khai thác triệt để các ưu thế của công nghệ thông tin cho hoạt động xuất bản.
- Khả năng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác, hiệu quả theo các tiêu chí mặc định hoặc được lập trình.
- Khả năng tích hợp multimedia, trình bày đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh… tạo sự hấp dẫn, sinh động, trực quan cho người sử dụng.
- Lượng thông tin lớn nhưng được nén đĩa CD-ROM gọn nhẹ, thuận tiện cho việc lưu trữ, phổ biến, quảng bá.

3. Đề tài dự kiến của bộ sách
Với tiêu chí đã nêu ở mục 2, Ban Chủ nhiệm Dự án dự kiến đề tài của bộ sách điện tử như sau:

1.  Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội
2.  Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI
3.  Hà Nội qua tư liệu lưu trữ 1873 - 1954
4.  Từ điển đường phố Hà Nội
5.  Tổng thư mục đề yếu tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội
6.  Tuyển tập các công trình nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Văn học - Nghệ thuật
7.  Thành Thăng Long
8.  Mỹ thuật Thăng Long - Hà Nội
9.  Atlas Thăng Long - Hà Nội
10. Hà Nội - Danh thắng và di tích

Bộ sách điện tử sẽ được thiết kế, trình bày theo công nghệ tiên tiến và phần mềm tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nhà xuất bản Hà Nội đang tiếp tục triển khai các công việc để hoàn thành đúng thời hạn hạng mục này.

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá