Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Hội đồng tư vấn khoa học |  Bạn đang ở:Trang chủ » Các hoạt động

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

 

DỰ ÁN TỦ SÁCH "THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN"

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

GS. VŨ KHIÊU

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. PHẠM XUÂN HẰNG

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. PHẠM QUANG LONG

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

GS. PHAN HUY LÊ

Uỷ viên

Trưởng ban sách Lịch sử

5

TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC

Uỷ viên

6

Ông NGUYỄN KIỂM

Uỷ viên

7

PGS.TS. NGUYỄN CHÍ MỲ

Uỷ viên 

Trưởng ban sách VHXH

8

NNC. NGUYỄN VINH PHÚC

Uỷ viên

9

Nhà thơ BẰNG VIỆT

Uỷ viên

Trưởng ban sách VHNT

10

GS. VŨ HOÀNG ĐỊCH

Uỷ viên

Trưởng ban sách Hà Nội với quốc tế

11

GS.TS NGUYỄN QUANG NGỌC

Uỷ viên 

Trưởng ban sách Địa lý

12

TS. NGHIÊM XUÂN ĐẠT

Uỷ viên

Trưởng ban  sách Kinh tế

13

Ông NGUYỄN XUÂN HẢI

Uỷ viên 

Trưởng ban  Ứng dụng CNTT

14

Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Uỷ viên

15

ThS. NGUYỄN KHẮC OÁNH

Uỷ viên

16

PGS.TS. VŨ VĂN QUÂN

Thư ký Hội đồng

17

Ông TRẦN QUANG DŨNG

Thư ký Hội đồng

18

Ông PHẠM QUỐC TUẤN

Thư ký Hội đồng

 

 

 

 

 
 
 
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá