Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
"
Họp Hội Đồng Tvkh 3 |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết Họp Hội Đồng Tvkh 3
Họp Hội đồng TVKH 3
Thứ hai, 18/05/2009 04:14
Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn… PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Trưởng ban TVCM mảng sách Văn hoá đã đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp tháo gỡ các khó khăn
Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn…  PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Trưởng ban TVCM mảng sách Văn hoá đã đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp tháo gỡ các khó khăn
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá