Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Bình luận sách |  Bạn đang ở:Trang chủ » Bình luận sách
03:36 | 11/12

Với đề tài Công ty Đông Ấn Anh nói chung, giới sử học quốc tế đã có những thành tựu nghiên cứu khá nổi bật. Nhưng riêng với Công ty Đông Ấn Anh ở Đại Việt thế kỷ XVII, số lượng các công trình nghiên cứu đến nay còn tương đối hạn chế.

02:30 | 11/12

Thời kỳ này Đại Việt là một xã hội dựa vào nền kinh tế nông nghiệp kết hợp với thủ công nghiệp và đánh cá, buôn bán nhỏ. Nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa nước để cung cấp lương thực, từng triều đại đã lần lượt cho đắp đê ngăn lũ lụt, đào kênh dẫn nước cũng như giao thông đi lại, khai hoang các vùng đất đồng bằng ven biển để tăng diện tích trồng trọt. Những sự phát triển về kinh tế - văn hóa  thời nhà Lý cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến gia đình và xã hội vấn đề này được GS.TS Lê Thị Quý thể hiện khá rõ trong cuốn “Gia đình Thăng Long - Hà Nội” thuộc Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản ấn hành.

02:30 | 11/12

Một thời đại muốn phát triển thì thể chế chính trị, quân sự, pháp luật luôn là một vấn đề quan trọng. Kinh tế văn hóa muôn phát triển thì các chính sách này đòi hỏi càng phải thể hiện ý chí tinh thần quyết tâm của thể chế đó. Các chính sách của thể chế ảnh hưởng rất lớn đến gia đình chính vì vậy mà tác giả GS. TS Lê Thị Quý đã đưa các thể chế này trong cuốn “Gia đình Thăng Long - Hà Nội” thuộc Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành.

09:20 | 11/12

Cuốn sách “Di tích khảo cổ Đàn Xã Tắc Thăng Long – Thăng Long – Xã Tắc Altar archaeological site” do PGS.TS. Tống Trung Tín chủ biên là một đề tài của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II. Qua cuốn sách, độc giả có thể tìm hiểu về giá trị lịch sử văn hoá của di tích văn hoá Phùng Nguyên. Dưới đay là một vài điểm mà cuốn sách đã giới thiệu về ý nghĩa và giá trị của di tích văn hoá Phùng Nguyên ở địa điểm Đàn Xã Tắc Thăng Long.

09:17 | 11/12

 Trò cởi vú mo, kén rể trong hội làng Đường Yên là một trong 10 trò diễn tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cùng các cộng sự căn cứ trên 3 tiêu chí về quy mô lễ hội, về tính biểu tượng cho việc thờ cúng, việc tôn vinh, về trò chơi, trò diễn dân gian để chọn lọc giới thiệu 10 giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian trong hàng trăm lễ hội, hàng trăm trò chơi và trò diễn Thăng Long xưa - Hà Nội nay. Nnhững trò chơi, trò diễn đó đều gắn với lễ hội ở một địa danh thuộc vùng Thăng Long – Hà Nội. Tất cả lễ hội, tất cả trò chơi và trò diễn tạo nên bản sắc văn hoá của Thăng Long – Hà Nội. Và khi đọc, nghiên cứu, tìm hiểu hiểu lễ hội, trò chơi và trò diễn dân gian cũng là một trong những phương thức tiếp cận với lịch sử, nhìn nhận lịch sử, nuôi giữ gây dựng lòng yêu nước, yêu nhân dân của mỗi con người chúng ta.

09:17 | 11/12

Trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, trò dập sào bắt cá chép sông Tích ở huyện Thạch Thất là một trong 10 trò diễn tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu. Có thể thấy, trong cuốn sách này, về trò diễn các tác giả lựa chọn 10 trò diễn mang tính tiêu biểu, đại diện nhất: Trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò con đĩ múa bồng trong hội làng Triều Khúc, trò múa Tết nhảy của người Dao xã Ba Vì, trò thi bơi chải trong hội làng Đa Chất, trò dập sào bắt cá chép sông Tích ở huyện Thạch Thất, trò thuỷ chiến cửa đình hội làng Khê Hồi, trò cởi vú mo, kén rể ở trong hội làng Đường Yên, trò múa hát chèo tàu hội tổng Gối xưa, trò múa hát dô đền Khánh Xuân, trò giồng voi, chém may trong lễ hội làng Khê Thượng.

09:17 | 11/12

Trò giồng voi, chém may trong lễ hội làng Khê Thượng là một trong 10 trò diễn tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Đây là 2 trò diễn trong lễ hội làng Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, trong hội làng tiễn đón vợ chồng Thánh Tản từ Ba Vì qua sông Đà về núi Nghĩa Lĩnh lễ Tết vua Hùng. Lễ tiễn diễn ra đêm 30 Tết, lễ đón diễn ra mồng 2 Tết, còn từ mồng 3 đến mồng 7 tháng Giêng là trò hội. Như vậy, đây là lễ hội cuối cùng của năm cũ âm lịch cũng là lễ hội đầu tiên của năm mới âm lịch trên vùng đất Thăng Long – Hà Nội. Cả hai trò diễn trên đều có xuất xứ từ lễ hội của làng.

09:17 | 11/12

Trò múa hát chèo tàu hội tổng Gối xưa là một trong 10 trò diễn tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Trò múa hát chèo tàu hội tổng Gối xưa còn gọi là hội hát chèo tàu Tân Hội. Hát chèo tàu là hệ thống tiết mục đứng hát một số bài dân ca nghi lễ và một vài làn điệu chèo trên những con tàu tự chế tác (tàu tức thuyền) của tổng Gối xưa nay gồm 4 làng Phan Long, Thượng Hội, Thuý Hội, Vĩnh Kỳ thuộc xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Hội mở ngày 15 tháng Giêng tại Đại dinh tầu tượng để nhớ ơn thánh Văn Dĩ Thành - một thủ lĩnh nghĩa quân thế kỷ XV.

09:17 | 11/12

Trò múa tết nhảy của người Dao xã Ba Vì là một trong 10 trò diễn tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Về trò diễn, cuốn sách chọn 10 trò diễn mang tính tiêu biểu, đại diện nhất: Trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò con đĩ múa bồng trong hội làng Triều Khúc, trò múa Tết nhảy của người Dao xã Ba Vì, trò thi bơi chải trong hội làng Đa Chất, trò dập sào bắt cá chép sông Tích ở huyện Thạch Thất, trò thuỷ chiến cửa đình hội làng Khê Hồi, trò cởi vú mo, kén rể ở trong hội làng Đường Yên, trò múa hát chèo tàu hội tổng Gối xưa, trò múa hát dô đền Khánh Xuân, trò giồng voi, chém may trong lễ hội làng Khê Thượng.

09:17 | 11/12

Thăng Long – Hà Nội hiện gồm thủ đô Hà Nội và vùng Hà Nội mở rộng gồm toàn bộ tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình hợp nhất vào thủ đô Hà Nội từ 1/8/2008. Trong cuốn sách“Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian” do TS. Nguyễn Viết Chức chủ biên thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, những trò chơi, trò diễn đều gắn với lễ hội ở một địa danh thuộc vùng Thăng Long – Hà Nội, trò thi đẩy gậy làng Bộ Đầu là một trong 10 trò chơi tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu. Trò chơi này còn được gọi là trò thi đấu gậy, thi múa gậy trong hội làng Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín diễn ra vào ngày 16 tháng Tám âm lịch hằng năm. Tất cả lễ hội, tất cả trò chơi và trò diễn tạo nên bản sắc văn hoá của Thăng Long – Hà Nội. Chúng tôi xin giới thiệu vài nét về trò thi đẩy gậy để độc giả tham khảo.

Xem tin theo ngày tháng:
1
2
3
4
5
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá