Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Bình luận sách |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết bình luận sách
Một cuốn sách thu hút sự quan tâm về hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á
Thứ tư, 11/12/2019 03:36

Với đề tài Công ty Đông Ấn Anh nói chung, giới sử học quốc tế đã có những thành tựu nghiên cứu khá nổi bật. Nhưng riêng với Công ty Đông Ấn Anh ở Đại Việt thế kỷ XVII, số lượng các công trình nghiên cứu đến nay còn tương đối hạn chế.

Ở trong nước, cho đến những năm cuối thế kỷ XX, ngoài một số chuyên khảo đề cập hết sức vắn tắt, mang tính điểm qua về hoạt động của người Anh ở Đại Việt thì mảng đề tài về hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh ở Đông Nam Á nói chung, Đại Việt nói riêng gần như còn bỏ ngỏ. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình có khả quan hơn với một số bài viết nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành cùng 2 bản luận án Tiến sĩ về đề tài này của các nghiên cứu sinh Lê Thanh Thủy (2009) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2014). Trong bối cảnh đó, việc biên soạn, xuất bản Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697) là rất có giá trị. Nó cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng và mở ra triển vọng thu hút sự quan tâm, nghiên cứu sâu rộng hơn về hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh ở khu vực Đông Nam Á.

Quốc Tuấn

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá