Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Tin dự án |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết tin dự án
Hoàn thành quy trình xuất bản: Làng nghề tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội
Thứ tư, 03/10/2018 09:38

 

Làng nghề tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội là một đề tài thuộc mảng sách Kinh tế - Văn hóa - Xã hội Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II. Đề tài do TS. Đinh Hạnh chủ biên. Đây là công trình nằm trong nhóm những bản thảo hoàn thành sớm, được nhà xuất bản tổ chức hoàn thiện các quy trình xuất bản.

 

Với dung lượng 304 trang, công trình đưa đến một cái nhìn khác với các sách về làng nghề đã xuất bản. Các làng nghề được giới thiệu tập trung ở các khái cạnh: các yếu tố tác động việc hình thành và quá trình hình thành các làng nghề Thăng Long - Hà Nội; Vị trí, vai trò, đặc điểm và đóng góp của các làng nghề; Các tiêu chí đánh giá làng nghề tiêu biểu. Đặc biệt, với cái nhìn của một nhà kinh tế học, có nhiều năm làm công tác quy hoạch, quản lý kinh tế các làng nghề, chủ biên đã tập trung, đầu tư đưa ra định hướng phát triển bền vững các làng nghề trong thời điểm hiện nay. Cuốn sách chắc chắn sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh về làng nghề Thăng Long - Hà Nội.

Công trình đã sớm hoàn thành việc biên tập, chế bản… trong quy trình xuất bản, chắc chắn nằm trong những cuốn sách dự kiến in đợt đầu tiên năm 2019.

Tuấn Nguyễn

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá