Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Tin dự án |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết tin dự án
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI THĂNG LONG - HÀ NỘI: ĐÃ HOÀN THÀNH QUY TRÌNH XUẤT BẢN
Thứ năm, 11/10/2018 10:21

 

“Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội” là một đề tài thuộc mảng sách Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II.  Đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Đồng chủ biên công trình -GS.TS. Tô Xuân Dân và TS. Nguyễn Quang Lân đã hoàn thiện việc biên soạn bản thảo và chuyển Nhà xuất bản đưa vào quy trình xuất bản.

 

Với tổng dung lượng 640 trang bố cục thành ba phần, bản thảo “Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội” là sự tổng kết thực tiễn quá trình hình thành và phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Thủ đô Hà Nội cụ thể gồm các hoạt động: ngoại thương, đầu tư nước ngoài, các dịch vụ thu ngoại tệ... đồng thời phân tích, đánh giá về các đối tác quan trọng trong quan hệ kinh tế đối ngoại của Thủ đô với các thị trường chủ yếu như Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản... Trên cơ sở đó công trình đưa ra những bài học đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đối ngoại trên địa bàn Thủ đô Hà Nội qua gần 30 năm đổi mới cho đến nay.

Bản thảo đã hoàn thành các quy trình xuất bản: biên tập, chế bản, đọc bông... Nhà xuất bản Hà Nội sẽ sớm đưa sách “Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội” tới tay bạn đọc vào năm 2019.

                                                                  

Nguyễn Hà

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá