Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
"
. Hs. Lê Huy Văn - ... |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết . Hs. Lê Huy Văn - ...
. HS. Lê Huy Văn - đại diện Ban TVCM về Mỹ thuật phát biểu
Thứ hai, 18/05/2009 03:40
Quá trình vận động sáng tác, chấm và lựa chọn Logo của Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” luôn được Ban TVCM về Mỹ thuật của Tử sách theo sát, đóng góp những ý kiến thiết thực. HS. Lê Huy Văn - đại diện Ban TVCM đã phát biểu về quá trình này.

Quá trình vận động sáng tác, chấm và lựa chọn Logo của Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” luôn được Ban TVCM về Mỹ thuật của Tử sách theo sát, đóng góp những ý kiến thiết thực. HS. Lê Huy Văn - đại diện Ban TVCM đã phát biểu về quá trình này.

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá