Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
"
Các Sản Phẩm Của Dự ... |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết Các Sản Phẩm Của Dự ...
Các sản phẩm của Dự án Tủ sách sau hơn 1 năm thực hiện
Thứ sáu, 22/05/2009 02:48
Sau hơn 1 năm thực hiện Dự án, Nhà xuất bản Hà Nội đã thu được những kết quả bước đầu. Trong cuộc họp Hội đồng KH, Nhà xuất bản đã báo cáo với Lãnh đạo Thành phố và các Nhà khoa học các sản phẩm đã thực hiện, được lãnh đạo và hội đồng đánh giá cao.
 
 
 
 
 
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá