Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
"
Họp Hội Đồng Tvkh 6 |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết Họp Hội Đồng Tvkh 6
Họp Hội đồng TVKH 6
Thứ hai, 18/05/2009 04:31
Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn… Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng trực tiếp tham gia nắm tình hình và chỉ đạo việc thực hiện Dự án
Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn… Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng trực tiếp tham gia nắm tình hình và chỉ đạo việc thực hiện Dự án
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá