Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
"
Họp Hội Đồng Tvkh 2 |  Bạn đang ở:Trang chủ » Chi tiết Họp Hội Đồng Tvkh 2
Họp Hội đồng TVKH 2
Thứ hai, 18/05/2009 04:09
Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn… GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam là Trưởng ban TVCM mảng sách Lịch sử, dù rất bận rộn nhưng cũng đã dành nhiều thời gian quan tâm và đóng góp các ý kiến cho việc thực hiện Dự án.

Họp Hội đồng Tư vấn Khoa học là hoạt động được Nhà xuất bản tổ chức mỗi quý một lần để báo cáo kết quả, tiến độ Dự án cũng như đề nghị các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết các khó khăn…  GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam là Trưởng ban TVCM mảng sách Lịch sử, dù rất bận rộn nhưng cũng đã dành nhiều thời gian quan tâm và đóng góp các ý kiến cho việc thực hiện Dự án.

  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá