Index was outside the bounds of the array. Kết luận của Giáo sư Vũ Khiêu, Giáo sư Phan Huy Lê và công việc của chúng ta
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ năm, 23/03/2017 10:56
Kết luận của Giáo sư Vũ Khiêu, Giáo sư Phan Huy Lê và công việc của chúng ta

 Tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn khoa học thường niên đánh giá kết quả thực hiện dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II, Giáo sư Vũ Khiêu, Chủ tịch Hội đồng, Giáo sư Phan Huy Lê , Phó Chủ tịch Hội đồng đã đưa ra ý kiến kết luận đánh giá: 

 

“Hoạt động của Dự án Tủ sách Thăng long ngàn năm văn hiến giai đoạn II đến nay là hiệu quả. Một số hạng mục thu được kết quả vượt kế hoạch đề ra là nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên chủ đầu tư cần tập trung hơn nữa trong việc đẩy nnhanh tiến độ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Hội đồng Tư vấn khoa học đặt mối quan tâm hàng đầu đến chất lượng của Dự án, đặc biệt là hạng mục biên soạn. Những kết quả của Dự án giai đoạn I cần được kế thừa, phát huy. Chất lượng biên soạn của giai đoạn I được đánh giá cao, gần 100 đầu sách biên soạn cho đến nay không có một ý kiến phản hồi tiêu cực. Dự án giai đoạn II cần tiếp tục khẳng định được chất lượng biên soạn. Đây mới là giá trị cốt lõi của Tủ sách Thăng long ngàn năm văn hiến, có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn lâu dài” (Trích công văn số 480/STTTT-BCXB ngày 21/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội). Là Chủ đầu tư Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Nhà xuất bản Hà Nội rất vinh dự và tự hào được nhận sự đánh giá hết sức chí tình, chí nghĩa và chí lý của các vị giáo sư có uy tín lớn trong giới khoa học nước nhà, đồng thời ý thức được sâu sắc trách nhiệm của mình đối với việc tổ chức biên soạn, xuất bản và in ấn Tủ sách giai đoạn II.

Trong quá trình triển khai Dự án Tủ sách, Nhà xuất bản mà cụ thể là Ban Quản lý Dự án và bộ phận giúp việc chuyên trách là Văn phòng Dự án cần phát huy những mặt mạnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, sai sót, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những công việc đã và đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, chúng ta cần chủ động khẩn trương thực hiện những công việc có trong kế hoạch đã được Thành phố phê duyệt. Cần sớm hoàn chỉnh đăng ký mảng đề tài sách phổ thông, cũng như có sự chuyển giao kịp thời đề tài (bản thảo) của tác giả (cũ) còn đang dang dở do lý do khách quan cho tác giả mới. Tiếp tục xây dựng và hoàn thành các gói thầu về ứng dụng công nghệ thông tin; số hóa sách và tư liệu, chuyển hóa sách và tư liệu về dạng số; biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật tư liệu số hóa; xây dựng phần mềm sách điện tử... Mặt khác, chúng ta cần tuyên truyền những công việc của Dự án Tủ sách đã làm được và đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, đúng như lời Giáo sư Vũ Khiêu đã nói một cách nôm na và hình ảnh: “Năm nay (2017) là năm con gà, gà trống phải gáy lên cho mọi người biết...”

Hạn chót của giai đoạn II là hết năm 2017, như vậy quỹ thời gian vẫn còn, tuy nhiên công việc của Dự án Tủ sách hết sức nhiều nên đòi hỏi tất cả các thành viên Ban Quản lý Dự án, cán bộ, biên tập viên của Văn phòng Dự án cùng các phòng, ban liên quan phải có sự nỗ lực vượt bậc mới có thể hoàn thành tốt đẹp công việc Dự án, cán đích đúng thời hạn đề ra.

Lê Đức Hải

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)