Index was outside the bounds of the array. ĐANG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT BẢN ĐỀ TÀI CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VỀ HÀ NỘI
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ năm, 11/10/2018 10:25
ĐANG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT BẢN ĐỀ TÀI CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VỀ HÀ NỘI

 

“Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội” là một đề tài thuộc mảng sách Lịch sử trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II. Việc khai thác, biên dịch tư liệu châu bản triểu Nguyễn là việc làm cần thiết và có giá trị khoa học. TS. Đào Thị Diến và các cộng sự đã hoàn thành việc biên soạn bản thảo, chuyển Nhà xuất bản Hà Nội đưa vào quy trình xuất bản.

 

Với dung lượng 626 trang gồm hai phần chính: Phần Nghiên cứu và phần Hệ thống tư liệu bản thảo, “Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội” là công trình phản ánh một cách tập trung, hệ thống và toàn diện các văn bản hành chính triều Nguyễn về Hà Nội. Qua hệ thống các châu bản, công trình đã phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự của Hà Nội dưới triều Nguyễn. Việc biên dịch, chú giải được các tác giả thực hiện rất công phu.

Bản thảo đang trong quy trình biên tập, chế bản, đọc bông... Nhà xuất bản Hà Nội sẽ cố gắng hoàn thành quy trình xuất bản để đưa “Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội” tới tay bạn đọc vào năm 2019.

                                                                  

Nguyễn Hà

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)