Index was outside the bounds of the array. Địa tầng Hà Nội qua góc nhìn khoa học
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ tư, 04/12/2019 03:40
Địa tầng Hà Nội qua góc nhìn khoa học

Mặc dù phần lớn diện tích của Hà Nội là đồng bằng, nhưng các thành tạo địa chất cũng rất đa dạng cả về tuổi từ đại Nguyên sinh (cách ngày nay trên 500 triệu năm) cho đến nay lẫn thành phần vật chất. Trong cuốn sách “Địa lý Hà Nội” GS.TS Nguyễn Viết Thịnh đã mang đến cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về địa tầng Hà Nội thông qua các số liệu nghiên cứu từ giới khoa học. Ở đại Nguyên Sinh Hà Nội có hệ tầng núi Con Voi phân bố ở Sơn Tây, hệ tầng Ngòi Chi lộ ra hai bên nếp lồi Sơn Tây và khu vực chùa Tây Phương, hệ tầng Thạch Khoán phân bố ở Ba Vì, hệ tầng sông Chảy phát hiện ở Đông Anh gồm các đá hoa xám đen đến xám sáng.

Kỳ đại Cổ sinh ở Hà Nội có thể kể tới: Hệ Pecmi, thống hạ-trung, hệ tầng Si Phay; hệ Pecmi, thống trung, hệ tầng Na Vang; hệ Pecmi, thống thượng, hệ tầng Yên Duyệt. Kỳ đại Trung sinh, gồm: Hệ Trias, thống hạ, hệ tầng Viên Nam; hệ Trias, thống hạ, bậc Olenec, hệ tầng Tân Lạc; hệ Trias thống trung, bậc Anizi, hệ tầng Đồng Giao; hệ Trias, thống trung, bậc Anizi, hệ tầng Khôn Làng; hệ Trias, thống trung, hệ tầng Nà Khuất; hệ Trias, thống trung, bậc Ladini, hệ tầng Nậm Thẳm; hệ Trias, thống trung-thượng, hệ tầng sông Bôi; hệ Jura, thống hạ-trung, hệ tầng Hà Cối; hệ Jura, thống thượng-hệ Kreta, thống hạ, hệ tầng Tam Lung. Kỳ đại Tân sinh có hệ Neogen, hệ Đệ tứ…

Hữu Trưởng

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)