Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin hoạt động
Thứ sáu, 29/04/2022 08:07
V.I.Lenin - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lenin không chỉ mở ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn soi sáng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

 

[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản thứ ba được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I.Lenin, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Marx-Lenin đối với khuynh hướng cơ hội hữu khuynh và chủ nghĩa sôvanh (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin trên Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, 7/11/1918 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công ngày 7/11/1918 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin phát biểu tại Lễ khánh thành tượng đài K.Marx và F.Engels trên Quảng trường Đỏ trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công ngày 7/11/1918 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, 7/11/1918 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chiều tối 6/11/1917 (24/10 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Xôviết. Ðêm 6/11 (24/10), khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra ở Thủ đô Petrograd (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
Lãnh tụ V.I.Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, ngày 7/11/1918 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
[Photo] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới | Phong cách | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ngày 16/4/1917 (3/4 theo lịch Nga cũ), V.I.Lenin từ Phần Lan trở về Nga để lãnh đạo phong trào cách mạng. Hàng vạn quần chúng đã tổ chức tuần hành, míttinh để chào đón người con ưu tú của nước Nga tại nhà ga Phần Lan ở thành phố Petrograd (trong ảnh). Tại đây, Lenin trình bày Luận cương Tháng Tư, một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu Tất cả chính quyền về tay các Soviet!” (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Gia đình V.I.Lenin. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Gia đình V.I.Lenin (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Soviet được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô-viết do V.I.Lenin đứng đầu. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Soviet được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô-viết do V.I.Lenin đứng đầu (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Những người tham gia míttinh rước ảnh của V.I.Lenin tại trung tâm thủ đô Moskva trong Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Những người tham gia míttinh rước ảnh của V.I.Lenin tại trung tâm thủ đô Moskva trong Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Quan điểm biện chứng duy vật về phát triển trong tác phẩm “Bút ký triết học” của V. I. Lê-nin là kim chỉ nam giúp Người hoạch định “Chính sách kinh tế mới” và chính sách đối ngoại “cùng tồn tại hòa bình” của chính quyền Xô viết non trẻ_Tranh: Tư liệu
Quan điểm biện chứng duy vật về phát triển trong tác phẩm “Bút ký triết học” của V.I.Lenin là kim chỉ nam giúp Người hoạch định “Chính sách kinh tế mới” và chính sách đối ngoại “cùng tồn tại hòa bình” của chính quyền Xô viết non trẻ (Tranh tư liệu/Tạp chí Cộng sản)
(Theo tuoitrethudo.com.vn)
https://tuoitrethudo.com.vn/vilenin-lanh-tu-vi-dai-cua-cach-mang-vo-san-the-gioi-194687.html
 
 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)