Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Chính trị - Pháp luật
Xây dựng Đảng - Những bài chính luận

Cuốn “Xây dựng Đảng - Những bài chính luận”của nhóm tác giả do PGS. Nghiên cứu viên cao cấp Trần Đình Huỳnh chủ biên vừa được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành tháng 6 năm 2015. Cuốn sách là tập hợp những bài chính luận của các tác giả đã được ấn hành ở Việt Nam kể từ sau Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay với nội dung nhất quán, xuyên suốt một tư tưởng chỉ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Đình Huỳnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 856 trang
Kích thước: 16 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 5 - Trung bình: 2.00)
Giới thiệu về sách:

Nhóm tác giả cuốn sách gồm PGS. Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Trần Đình Huỳnh chủ biên đồng thời là tác giả chính, cùng hai cộng sự là PGS.TS. Trần Thị Anh Đào - một người được học tập và rèn luyện từ cái nôi Trường Tuyên giáo Trung ương mà trưởng thành - hiện là Trưởng khoa Xây dựng Đảng ở ngay chính mái trường xưa của mình (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Th.S. Trần Thị Hương - một người trẻ nhưng ham học, có tâm huyết - đang là giảng viên của khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 
Với tâm huyết và trách nhiệm của những nhà nghiên cứu lý luận là những người thầy trên giảng đường tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách này không nhằm mục đích trình bày theo môtíp một giáo trình hay một cuốn sách chuyên luận về bộ môn khoa học Xây dựng Đảng mà là tập hợp những bài chính luận, hoặc đã được đăng rải rác trên các Tạp chí lý luận chính trị, hoặc trích một phần trong các sách chuyên khảo của chính tác giả, đã được ấn hành ở Việt Nam kể từ sau Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay (2014). Tất cả những bài trong sách đều viết theo thể văn chính luận nhằm khai thác những tư tưởng, triết lý của các nhà kinh điển và những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta mà chúng tôi nhận thấy có giá trị lý luận chỉ đạo thực tiễn, soi sáng cho công tác chỉnh đốn, đổi mới, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 
Cuốn sách tuy là một tập hợp các bài viết trong những thời gian khác nhau nhưng tinh thần cơ bản của tất cả các bài viết đó vẫn nhất quán, vẫn xuyên suốt một tư tưởng chỉ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của HỒ CHÍ MINH. Do đó nó có tính hữu ích, thiết thực góp phần vào việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã đề ra.
 
Cuốn sách dày 856 trang ngoài Lời giới thiệu, Lời nói đầu, Lời bạt cuối sách  kết cấu cuốn sách gồm ba phần, tập hợp 109 bài viết:
 
Phần I. Từ Các Mác đến Hồ Chí Minh - Một dòng chảy văn hoá: gồm 27 bài viết từ cơ sở những tư tưởng lớn của các nhà văn hoá kinh điển Các Mác, Ăngghen, Lênin tác giả đã kiến giải, chứng minh sức sống, ý nghĩa, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của Học thuyết Mác – Lênin vẫn còn nguyên giá trị thời đại và tiếp tục được phát huy từ bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết kết hợp một cách nhuần nhuyễn với truyền thống văn hoá dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam qua tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Phần II. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh: gồm 34 bài chắt lọc từ những quan điểm, những bài viết, những lời dạy cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó để khái quát thể hiện tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, trong điều kiện của một đảng cầm quyền. Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu của một đảng tiên phong dù trong bất cứ giai đoạn nào của cách mạng cũng phải có lý luận tiên phong, phải thống nhất về tư tưởng, phải có đủ năng lực trí tuệ, định ra đường lối đúng nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng minh chứng cho sức sống, sự tiếp nối của Học thuyết Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể cách mạng nước ta hiện nay, nó làm rõ hơn luận đề đã nêu ở Phần thứ nhất.
 
Phần III. Những vấn đề nóng hổi tính thời sự: gồm 48 bài, đúng như tiêu đề của phần này tác giả đã đi từ những vấn đề thời sự nóng hổi để đưa ra những luận giải, những bài học có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
 
 Với cuốn sách này, chúng ta có thể nhận ra rằng: Con người chỉ từng bước tiến gần đến những chân lý tuyệt đối. Mọi học thuyết dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là sự đóng góp nối tiếp vào dòng chảy chung không ngừng nghỉ để tiến về phía trước; nó đều có thể bị vượt qua bởi không gian và thời gian đã thay đổi. Tuy vậy trải qua những biến cố lớn lao, những bước thăng trầm, vượt qua những lớp bụi mờ của thời gian, những tư tưởng lớn, những giá trị to lớn của các vĩ nhân đã lắng đọng, kết tinh, kiến tạo thành những trầm tích văn hoá của nhân loại mà những thế hệ sau vẫn có thể khai thác làm giàu cho trí tuệ của mình nhằm giải quyết những vấn đề của thời đại họ đang sống. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh là một trong số những vĩ nhân như vậy.
 
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận, những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng trong quá trình xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản, phát hành cuốn sách “Xây dựng Đảng - Những bài chính luận”. Cuốn sách thể hiện kết quả nghiên cứu tâm huyết của các tác giả đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam với mong mỏi góp phần vào việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đây là cuốn sách khoa học của một nhóm tác giả viết về một vấn đề rất khó - xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
 
Hướng tới chào mừng Đại hội các cấp của Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuốn sách này sẽ là một ấn phẩm có ý nghĩa và là tài liệu hữu ích phục vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận để vận dụng trong quá trình xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố Hà Nội.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 6 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác sưu tầm - nghiên cứu - biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2010 – 2015 tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu và biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010)”. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014.

Ban chấp hành Đảng bộ Quận Hà Đông
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
560 trang
16 x 24 cm

Tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân thủ đô Hà Nội về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Nhằm nâng cao chất lượng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp và Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản cuốn tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phát hành đến từng hộ gia đình và các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
132 trang
16 x 24cm

Tổ quốc nơi đầu sóng: Hướng về biển đảo quê hương

 Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức của cộng đồng và trách nhiệm của xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các đơn vị chức năng liên quan tổ chức xuất bản cuốn sách Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí. Sau một năm ra mắt bạn đọc Thủ đô và cả nước, tác phẩm đã được đánh giá tốt, nhận được hoan nghênh của giới nghiên cứu khoa học, để phổ biến rộng rãi hơn, từ cuốn Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí, Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Sách Việt Nam xuất bản bộ 3 tập: Tập 1: Biển đảo - Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; Tập 2: Những “cột mốc sống” kiên cường trên biển và Tập 3: Hướng về biển, đảo quê hương.

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
256 trang
13 x 20,5 cm

Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng

Để thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức biên soạn cuốn sách “Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng”, với mong muốn những trang sử vàng oanh liệt và gương chiến đấu hy sinh anh dũng của cán bộ, đảng viên và quân dân Thủ đô, chống thực dân Pháp xâm lược để giải phóng Thành phố vào mùa thu lịch sử năm 1954 luôn là tấm gương soi và là nguồn khích lệ động viên toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt mọi gian nan thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
396 trang
16 x 24 cm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, Pháp luật và Hành chính nhà nước

 Cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, Pháp luật và Hành chính nhà nước là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc của hai tác giả đã có nhiều năm nghiên cứu giảng dạy bậc đại học và trên đại học về Triết học, Khoa học chính trị và Luật học, hai PGS.TS. là Trần Đình Huỳnh và Lê Thị Thanh.

PGS. TS. Trần Đình Huỳnh và PGS. TS. Lê Thị Thanh
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
356 trang
16 x24cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)