Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 19/11/2018 09:34
Hà Nội: Đạt kết quả toàn diện, dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo

 Sáng 17-11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

Dự hội nghị, về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

Về phía TP Hà Nội, tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. 

 

 


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ. Theo đó, sau 5 năm triển khai, TP Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả toàn diện. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn xác định: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là một trong ba khâu đột phá của thành phố. Các đề án, chương trình công tác đã được triển khai kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 

5 năm qua, Hà Nội luôn bám sát tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, phát huy được thế mạnh của Thủ đô và đạt kết quả toàn diện, đáp ứng được các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, là địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Tuy nhiên, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ của TP Hà Nội cũng chỉ rõ những khó khăn, bất cập mà Hà Nội đang đối mặt, như quy hoạch mạng lưới trường học còn bất cập do tình trạng dân số cơ học tăng nhanh, trường lớp phân bố không đồng đều, còn tình trạng thiếu trường, lớp học; cơ sở vật chất của các trường ngoài công lập còn thiếu thốn; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên còn có sự chênh lệch giữa các vùng, có một số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy định về chuyên môn, đạo đức nhà giáo; định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đã tăng so với giai đoạn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu chi cho các hoạt động giáo dục ở các nhà trường…

Ý kiến tham luận của các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội... tại hội nghị đã làm rõ hơn những kết quả, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ tại cơ sở và thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TP Hà Nội đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ và đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục một số khó khăn để giáo dục Hà Nội phát triển mạnh mẽ. 

Theo đó, Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học; coi trọng công tác truyền thông, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra, đánh giá, giảm áp lực học tập cho học sinh; chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề... 
 

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định: Qua báo cáo sơ kết, ý kiến tham luận của các đại biểu và qua nắm bắt, theo dõi thực tiễn, dư luận nhân dân, có thể khẳng định, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, TP Hà Nội đã ưu tiên đầu tư, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo và nh