Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 24/08/2020 08:07
Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở: Tạo tiền đề, khí thế cho ngày hội lớn

Đến ngày 18/8, toàn bộ 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đạt chất lượng cao, đưa Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

 

 

Thành công về mọi mặt

Được Thành ủy Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, Đảng bộ quận Ba Đình và Đảng bộ huyện Gia Lâm đã đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm cao, hoàn thành tốt đẹp đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các tổ công tác luôn bám sát cơ sở, kịp thời theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở được đúc rút để tổ chức các đại hội sau tốt hơn. Đặc biệt, công tác nhân sự đại hội được thực hiện bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định, nguyên tắc, quy trình của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy trên tinh thần phát huy dân chủ, đề cao yếu tố quy tụ trí tuệ và ý chí tập thể.

Kết quả, tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, 41 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện với số phiếu trúng cử rất tập trung; Kết quả bầu chức danh Bí thư Huyện ủy đạt (218/219 phiếu). Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI đạt đồng thuận cao theo đúng đề án nhân sự đã được xây dựng, với 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành (trong đó 10 đồng chí tham gia lần đầu), Bí thư Quận ủy tái cử với số phiếu gần như tuyệt đối (267/268 phiếu, tỷ lệ 99,63%).

 

ha noi to chuc thanh cong dai hoi dang bo cap tren co so tao tien de khi the cho ngay hoi lon

 

Tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã góp phần tạo nên thành công của các đại hội cấp trên cơ sở của Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

 

Các Đảng bộ cũng đã xác định được rõ ràng mục tiêu tổng quát và phương hướng phát triển; Đồng thời, chọn các khâu đột phá với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện.

Trong đó, Đảng bộ huyện Gia Lâm xác định phấn đấu đến năm 2025 huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Đảng bộ quận Ba Đình xác định khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận "sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại".

Từ thành công của các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở đã mở đầu thuận lợi cho 50 đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Nội. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp ủy chủ động triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Báo cáo chính trị và hệ thống các văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến; Đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Về nhân sự, từ khâu chuẩn bị đã được các Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện công phu. 100% số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình năm bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Thành ủy, số lượng các đồng chí trúng cử cấp ủy khóa mới gồm 1.619 đồng chí. Trong đó, có 438 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, đạt tỷ lệ 27,1%; 178 đồng chí cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), đạt tỷ lệ 11,0%; 370 đồng chí cán bộ nữ, đạt tỷ lệ 22,9% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 16,4%). So với nhiệm kỳ 2015-2020, số cán bộ có trình độ trên đại học tăng từ 35,6% lên 63,9%; Trình độ lý luận cao cấp, cử nhân chính trị tăng từ 79,3% lên 86,9%; Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội. Các đại hội đã bầu đủ 459 đại biểu chính thức và 61 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17.

Đáng lưu ý, đã có 17 Đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%; trong đó 16 đồng chí bí thư tái cử, một đồng chí tham gia lần đầu. Kết quả bầu cử, 17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao.

 

Tiền đề quan trọng

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở diễn ra bảo đảm đúng tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Không chỉ bảo đảm về tiến độ, các đại hội còn bảo đảm về chất lượng.

Để có được những kết quả đó, từ rất sớm, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 đoàn công tác và 16 đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy; Đồng thời giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là tại các đơn vị có vấn đề cần quan tâm, những vấn đề phức tạp phát sinh.

Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình. Công tác bầu cử tại các đại hội diễn ra dân chủ. Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy các Đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trúng cử với số phiếu tập trung, chỉ có duy nhất một trường hợp không trúng cử tại huyện Quốc Oai.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót qua các đại hội cấp trên cơ sở. Đó là báo cáo chính trị của một số cấp ủy chưa sâu sắc, thiếu tính tổng kết, chưa đưa ra những giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; Thiếu cân đối giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; Thiếu những giải pháp mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có một số nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị; Chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cũng như chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế. Bên cạnh đó, thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội có nơi chưa nhiều. Một số ít tham luận trong đại hội còn mang nặng tính minh họa, xuôi chiều hoặc báo cáo thành tích, cho nên thiếu tính phản biện và đề xuất giải pháp cụ thể.

Về nhân sự, một số đơn vị bầu thiếu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; Còn có trường hợp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử song không trúng cử cấp ủy; Có nơi còn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm phiếu.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đây là những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Thời gian tới, thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sâu rộng thành công của đại hội; Hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa; Xây dựng các đề án, chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trong báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đề ra; Đồng thời tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, tạo tiền đề quan trọng để hướng tới thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2020.

 

(Theo Lan Chi/ Tuoitrethudo.com.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)