Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 08/06/2022 03:03
Phân công đồng chí Lê Hồng Sơn phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng và UBND thành phố Hà Nội

Chiều 7-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Thông báo số 782-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng và UBND thành phố Hà Nội.

 

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố.

Thông báo nêu rõ, căn cứ Công văn số 3972-CV/VPTƯ, ngày 6-6-2022, của Văn phòng Trung ương Đảng về phân công tạm thời điều hành hoạt động của UBND thành phố Hà Nội; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII; Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2021-2026); Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2021-2026); để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng và UBND thành phố Hà Nội; Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất phân công đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Chu Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố theo quy định; hoàn thành trong ngày 7-6-2022.

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo để Ban Cán sự đảng UBND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và đồng chí Lê Hồng Sơn biết, thực hiện.

(Theo Hương Ly/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1033988/phan-cong-dong-chi-le-hong-son-phu-trach-dieu-hanh-hoat-dong-cua-ban-can-su-dang-va-ubnd-thanh-pho-ha-noi

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)