Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 09/06/2022 08:33
Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, triển khai Kế hoạch số 19-KH/VPTƯ ngày 23-5-2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, hội nghị do Thường trực Ban Bí thư triệu tập, tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức 1 buổi, dự kiến trong tháng 6-2022 (ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV) với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu gồm: Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cấp xã…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thành phố Hà Nội, từ đó triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối thông suốt với điểm cầu Trung ương tổ chức tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Công tác tổ chức hội nghị phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 

(Theo Thúy Nga/hanoimoi.com.vn)

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1034090/quan-triet-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-thu-do-ha-noi-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)