Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 13/06/2022 08:07
Nỗ lực cải thiện, nâng cao các chỉ số PARINDEX và SIPAS

Sáng 10/6, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ Công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Đo lường sự hài lòng (SIPAS) giai đoạn 2021 - 2025 đã chủ trì phiên họp thứ 5 rà soát kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm của Thành phố.

 

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố Lê Hồng Sơn điều hành phiên họp

 

Báo cáo của Tổ Công tác tại phiên họp cho thấy, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do Dịch Covid-19 bùng phát…Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP đối với công tác CCHC, nhiệm vụ CCHC của Thành phố được triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất. Năm 2021, chỉ số CCHC của Hà Nội đạt 88,54 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 2 bậc so với năm 2020 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách TTHC; Cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; Đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 
 
Tuy nhiên, thứ tự Chỉ số CCHC của Thành phố bị giảm 2 bậc (từ xếp thứ 8 xuống xếp thứ 10), trong đó, có 3 nội dung bị giảm: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vẫn còn một số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần Thành phố chưa có sự cải thiện hoặc có cải thiện nhưng chưa đạt kết quả cao như: Việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ;…
 
Đối với Chỉ số Hài lòng - SIPAS, năm 2021, Chỉ số của TP Hà Nội đạt 87,11%, tăng 1, 96% so với năm 2020 (năm 2020: 85,15%); xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020 (Năm 2020: xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố). Năm 2021 là năm đạt kết quả Chỉ số Hài lòng - SIPAS cao nhất trong 4 năm Bộ Nội vụ đánh giá và là năm thứ 4 liên tiếp, Chỉ số Hài lòng của TP Hà Nội đạt trên 80%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững (đạt trên 85%).
 
Tuy nhiên, báo cáo của Tổ Công tác cũng chỉ rõ, mặc dù Chỉ số SIPAS chung đạt 87,11%, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số Hài lòng bền vững, tuy nhiên, tiêu chí về TTHC và tiêu chí tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị bị giảm điểm so với năm 2020. Khoảng cách giữa Chỉ số SIPAS của Thành phố với tỉnh có Chỉ số SIPAS cao nhất còn cao (chênh 6,96%). Phân tích nguyên nhân giảm điểm của một số chỉ số thành phần, Tổ Công tác thành phố thẳng thắn nêu rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan, thống nhất các giải pháp khắc phục, cải thiện từng tiêu chí. 
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn - Tổ trưởng Tổ Công tác đề nghị văn phòng UBND TP và các Sở liên quan tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân được giao nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ triển khai các phần việc, Đề án đáp ứng yêu cầu cải thiện nâng cao nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Trong đó, sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của Thành phố, đa dạng kênh thông tin tiếp nhận xử lý, giải quyết và phản hồi kết quả đối với các phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC, sớm hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố, Đề án thực hiện ủy quyền giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai.

 

(Theo Huy Kiên/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852546/no-luc-cai-thien-nang-cao-cac-chi-so-parindex-va-sipas.html

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)