Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 26/07/2023 08:29
Hà Nội triển khai các Nghị quyết của Trung ương đạt kết quả khá toàn diện, rất quan trọng

Chiều 25/7, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh rất khó khăn, tuy nhiên, Thành uỷ Hà Nội đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, đạt kết quả khá toàn diện, rất quan trọng; đặc biệt xuất sắc là sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi kinh tế.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với Thủ đô. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược, căn cơ lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô. Đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội với thành phố Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nội dung cuộc làm việc đều là những hành lang pháp lý rất quan trọng để thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
 
“Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, tôi xin tiếp thu và sẽ cụ thể hóa thành các kế hoạch tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và của các Ban, Bộ, ngành Trung ương tại cuộc làm việc để xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đồng thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh rất khó khăn, tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, đạt kết quả khá toàn diện, rất quan trọng; đặc biệt xuất sắc là sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi kinh tế.
 
Đánh giá cách làm của Hà Nội rất bài bản, từ xây dựng chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chương trình, kế hoạch, sơ kết, tổng hết, nhân rộng mô hình... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, thành phố Hà Nội tập trung rà soát, làm rõ những mặt còn hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục. Ngoài các hạn chế đã được đề cập trong báo cáo, cần rà soát thêm về chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững; tăng tốc công tác quy hoạch; cải tiến các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh...
 
Đối với những đề xuất của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những đề xuất có cơ sở, xuất phát từ thực tiễn, các bộ, ngành sẽ có rà soát, tổng kết, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp tới. “Đối với những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay Quốc hội cũng sẽ tổ chức họp giải quyết ngay”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Về Dự án Luật Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để tạo lợi thế cho Hà Nội phát triển lên vị thế mới của đất nước, khu vực. Sửa đổi Luật Thủ đô cần bám sát chủ trương, chính sách, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, Bộ chính trị trên cơ sở gắn với thực tiễn - đây là cơ sở quan trọng để căn cứ đề xuất.
 
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, việc quy định cơ chế chính sách đặc thù với Thủ đô là rất cần thiết. Các cơ chế chính sách đặc thù của Thủ đô khác với luật hiện hành về từng lĩnh vực, đồng thời, phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, chủ trương của Đảng. Xử lý tốt mối quan hệ giữa Luật Thủ đô với các luật chuyên ngành của Quốc hội sẽ ban hành sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực.
 
Theo Chủ tịch Quốc hội, các quy định trong Luật Thủ đô cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô về tất cả các mặt kinh tế - xã hội. Luật Thủ đô phải tạo cơ sở pháp lý giúp Thủ đô tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, bế tắc, giải quyết những hạn chế, bất cập hiện nay. Trước hết là cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng như xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ, giải quyết các vụ án tồn đọng... Có những nội dung có cơ sở chính trị rõ nhưng pháp lý không đủ thì không làm được. Vì vậy phải luật hóa.
 
Theo Chủ tịch Quốc hội, nội dung, phạm vi điều chỉnh của Luật Thủ đô sửa đổi lần này sẽ khớp so với hiện hành. Quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô, tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ chế đặc thù phát triển Thủ đô, như: tài chính ngân sách, cơ chế chính sách liên kết phát triển vùng Thủ đô... để đưa Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững, kinh tế-xã hội xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực trọng điểm. Đồng thời, không quá cứng nhắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách này.
 
Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Thành phố tiếp tục tham vấn ý kiến rộng rãi nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố các thời kỳ để hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Cùng với đó, làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy đây là sản phẩm của mình, do mình và cho mình. Cả nước cũng thấy được Luật Thủ đô là thực hiện đúng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

 

(Theo Lê Hải/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2858665/ha-noi-trien-khai-cac-nghi-quyet-cua-trung-uong-at-ket-qua-kha-toan-dien-rat-quan-trong.html;jsessionid=Eg2sHnbodZkCydYzin-6th6i.app2

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)