Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin hoạt động
Thứ năm, 24/08/2023 08:41
Năm 2025, Hà Nội xuất bản sách điện tử ''Những bông hoa đẹp''

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND (ngày 22-3-2023), tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

 

 

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022 cho 10 cá nhân. 

Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, đối với cấp thành phố, hằng năm, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung: Phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố. Khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua; lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội Thủ đô để tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội để tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, phấn đấu đến năm 2025, xuất bản sách điện tử “Những bông hoa đẹp”…

Đối với các đơn vị: 100% ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc các cụm thi đua của thành phố xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hằng năm, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền được ít nhất 5% điển hình tiên tiến trên tổng số tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Các quận, huyện, thị xã xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền được ít nhất 10 điển hình tiên tiến thuộc đơn vị. Các xã, phường, thị trấn xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền được ít nhất 2 điển hình thuộc địa phương.

100% đơn vị tham gia hưởng ứng có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt của thành phố hằng năm; xây dựng chuyên mục tuyên truyền điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị. Lựa chọn, giới thiệu tới thành phố các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu để biểu dương, tuyên truyền nhân rộng…

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện hiệu quả việc nêu gương và thi đua cùng các điển hình tiên tiến; quan tâm khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng, cán bộ tuyên truyền.

Trong quý II-2023, các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025, ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của đơn vị mình, gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chậm nhất ngày 30-6-2023.

Định kỳ hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND thành phố; tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với hội nghị biểu dương người tốt - việc tốt, tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt của đơn vị.

Về việc tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện “Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025", đối với cấp thành phố, biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030; đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc thành phố, biểu dương tại hội nghị điển hình tiên tiến đơn vị giai đoạn 2025-2030.

 (Theo Phong Thu/hanoimoi.vn)

https://hanoimoi.vn/nam-2025-ha-noi-xuat-ban-sach-dien-tu-nhung-bong-hoa-dep-18690.html