Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ bảy, 29/11/2014 11:37
Văn phòng Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến

Chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư Dự án điều tra sưu tầm biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Để tổ chức lực lượng triển khai các công việc của Dự án, Văn phòng Dự án được thành lập ngày 01/9/2006.

 
Văn phòng Dự án có chức năng là văn phòng chuyên trách, có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Các công việc chính:
 
- Xây dựng chương trình công tác của Ban Quản lý Dự án;
 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc của Dự án theo niên độ;
 
- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn khoa học, các Ban Tư vấn chuyên môn;
 
- Tổ chức các hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu đề cương và bản thảo các đầu sách trong cơ cấu đề tài của Tủ sách;
 
- Triển khai các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt, đôn đốc việc thực hiện các gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy trình thực hiện theo luật định;
 
- Soạn thảo các quy chế, quy trình, quy định triển khai thực hiện cho từng nội dung công việc các hạng mục của Dự án, làm cơ sở cho các hoạt động và xây dựng hồ sơ thanh quyết toán, đặc biệt là các quy trình có tính pháp quy và chuyên môn sâu;  
 
- Tổ chức giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án, đồng thời xây dựng các báo cáo định kỳ. Theo dõi công việc, liên tục cập nhật hệ thống để bảo đảm tính khoa học của quy trình theo dõi thực hiện;
 
- Tổ chức các quy trình, công đoạn sản xuất những hạng mục công việc Nhà xuất bản tự thực hiện;…
 
Mặc dù nhân lực mỏng lại phải thực hiện một khối lượng công việc lớn, thủ tục quy trình phức tạp, chịu áp lực về chất lượng và tiến độ, tập thể Văn phòng Dự án đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để ghi nhận những đóng góp của Văn phòng Dự án, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2008 và năm 2011; tặng Bằng khen năm 2009.
 
Sau những thành công tốt đẹp của Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn I, Văn phòng Dự án tiếp tục được giao thực hiện giai đoạn II. Ngoài các công việc của Dự án, Văn phòng còn tham gia nhiều hoạt động xuất bản khác của Nhà xuất bản Hà Nội.
 
 
Nhà xuất bản Hà Nội

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)