Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ ba, 29/12/2015 03:23
Ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Những chặng đường lịch sử

Ra đời và trưởng thành gắn liền với lịch sử cách mạng dân tộc, lịch sử chính quyền Thành phố, trải qua chiến tranh, hòa bình và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay, ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô đã có nhiều bước ngoặt phát triển từ tên gọi cho đến cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ… Trong suốt những chặng đường lịch sử ấy, ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

 
Cách đây 70 năm, trước thềm của mùa xuân độc lập đầu tiên, ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành lập Ủy ban nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ kế hoạch kiến thiết quốc gia, tiền thân của ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của mình, Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và đặt tiền đề, nền móng cho sự phát triển của một ngành then chốt, một ngành luôn phải đi trước một bước để tạo tiền đề phát triển cho các ngành kinh tế - xã hội khác trong nền kinh tế quốc dân.
 
Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, hòa bình lập lại, Hà Nội ngày đó đứng trước những khó khăn của nền kinh tế nghèo nàn, mất cân đối, cơ sở hạ tầng nhỏ bé, lạc hậu. Một yêu cầu cấp bách đặt ra cho chính quyền thành phố ngày đó là cần ngay một cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế. Ngày 08/10/1955, Ban Kế hoạch thành phố Hà Nội được thành lập (đến năm 1958 đổi tên thành Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Thành phố). Đây là mốc son đầu tiên ghi lại lịch sử hình thành lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Thủ đô và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ngày nay. Năm 1996, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ủy ban Kế hoạch và Sở Kinh tế đối ngoại. Sự kiện Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập vừa là bước ngoặt trong chặng đường phát triển của Ngành vừa đáp ứng tính phù hợp về mô hình tổ chức quản lý của Ngành từ trung ương xuống địa phương.
 
Trong giai đoạn này, nền kinh tế đất nước đang bước vào giai đoạn tiền hội nhập. Thêm một lần nữa, trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế lại đặt lên vai những người làm công tác kế hoạch Thủ đô. Theo đó, Ngành đã tập trung nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và quy hoạch phát triển kinh tế quận, huyện, thị xã; thẩm định các quy hoạch ngành, xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn của Thủ đô; làm tốt công tác dự báo kế hoạch và xây dựng cơ chế chính sách, gắn chặt kế hoạch kinh tế - xã hội với giải pháp về đầu tư xây dựng trên địa bàn. Ngành cũng đã chủ động tham mưu huy động các nguồn lực và đề xuất cơ chế điều hành kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô nhanh và toàn diện. Thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này được đánh giá là một điểm sáng của Ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô.
 
Tiếp đó, năm 2008 một lần nữa ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố có thêm mốc dấu lịch sử mới khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội. Cùng với việc hợp nhất bộ máy chính quyền Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng được thành lập lại trên cơ sở hợp nhất 02 Sở Kế hoạch và Đầu tư của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây. Hợp nhất để tăng cường sức mạnh nội lực, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung, chất lượng, hiệu quả, ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố đã bước sang trang mới cùng với kết quả phát triển vượt trội góp phần giúp kinh tế Thủ đô không ngừng tăng trưởng với tốc độ khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực.  Nhiều khu đô thị mới hiện đại được xây dựng; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hà Nội là một trong ba địa phương đứng đầu cả nước về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Ra đời và trưởng thành gắn liền với lịch sử cách mạng dân tộc, lịch sử chính quyền Thành phố, trải qua chiến tranh, hòa bình và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hôm nay, ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô đã có nhiều bước ngoặt phát triển lịch sử từ tên gọi cho đến cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ… Với tâm huyết cống hiến và tinh thần đồng thuận, sẵn lòng chung vai gắng sức của các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình.
 
Bước sang kế hoạch 5 năm 2016-2020, vị trí và trọng trách của Thủ đô Hà Nội đối với cả nước ngày càng quan trọng. Hà Nội tiếp tục là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn v văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Với truyền thống 70 năm ngành Kế hoạch cả nước và 60 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô, đội ngũ công chức Ngành quyết tâm phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới công tác kế hoạch, thực hiện tốt công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy các nguồn lực đầu tư, triển khai những công trình lớn quan trọng để phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại; xây dựng Ngành Kế hoạch ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đổi mới phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước.
 
Thu Anh
 
Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)