Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ ba, 10/12/2019 09:50
Các quyền cơ bản của phụ nữ được Hiến pháp đưa ra như thế nào?

Các quyền cơ bản của phụ nữ ngày càng được hiến pháp và pháp luật của nước ta quan tâm nó được thể hiện một cách cụ thể và sâu sắc qua các quyền của phụ nữ được TS. Nguyễn Ngọc Mai thể hiện khá chi tiết và cụ thể trong cuốn “Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội” thuộc Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản làm chủ đầu tư và ấn hành.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm;

 Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; 

Có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình;

Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác;

Quyền có nơi ở hợp pháp; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở;

 Quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước;

 Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;  Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình;

 Quyền bầu cử và ứng cử;

 Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước;

Quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (khi đủ mười tám tuổi trở lên);

Quyền khiếu nại, tố cáo;

Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác;

Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ; quyền tự do kinh doanh;

Quyền được bảo đảm an sinh xã hội;

 Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp,việc làm và nơi làm việc;

 Quyền kết hôn, ly hôn;

Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh;

Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật...

                                                                                              Lê  Sơn

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)