Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ ba, 10/12/2019 09:50
Lữ đoàn Bắc Đông Dương của chính quyền thuộc địa

Lực lượng quân đội luôn là lực lượng lòng cốt của các cuộc chiến. Thấy được vai trò này thực dân Pháp từ khi vào xâm lược nước ta chúng đã xây dựng một lực lượng quân đội mạnh đáng kể là lực lượng Lữ đoàn Bắc Đông Dương được tác giả Phạm Hồng Tung và Trần Viết Nghĩa thể hiện rõ trong cuốn “Lịch sử Hà Nội cận đại 1883 -1945” thuộc Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến do Nhà xuất bản ấn hành.

- Trung đoàn Bộ binh thuộc địa số 9 (9eRIC) gồm 3 tiểu đoàn, 12 đại đội và 1 trung đội thiết giáp

- Trung đoàn lính khố đỏ Bắc Kỳ thứ nhất (1erRTT) gồm 4 tiểu đoàn, 15 đại đội.

- Trung đoàn lính khố đỏ Bắc Kỳ thứ tư (4eRTT) gồm 3 tiểu đoàn, 11 đại đội.

- Trung đoàn pháo binh thuộc địa thứ tư (4eRTT) gồm 1 đại đội công binh, 1 đại đội lính thợ, 1 đại đội hỗn hợp vận tải, một tiểu đoàn pháo 75 ly, 4 tiểu đoàn sơn pháo 80 ly và 60 ly.

- Binh chủng Thông tin có 4 trung đội. Lực lượng không quân có 3 phi đội Bắc Kỳ, 1 trung đội thợ lính không quân .

Lính Tây và Lê dương bộ binh thuộc địa chia nhau đóng quân ở Hà Nội, chùa Thông ở Tông (Sơn Tây) - Đáp Cầu - Việt Trì. Lính khố đỏ chia nhau đóng ở Đáp Cầu - Sơn Tây. Thực dân Pháp thành lập 5 đạo quan binh ở 5 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc.

Qua đây ta thấy lực lượng của chúng được chia làm nhiều loại hoạt động chính quy tinh nhuệ nhằm xây dựng lực lượng chính quyền thuộc địa vững mạnh tại Bắc Kỳ.

                                                                                                              Lê  Sơn

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)