Index was outside the bounds of the array. Ra mắt sách ''Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng''
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ tư, 01/12/2021 08:15
Ra mắt sách ''Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng''

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm chủ biên.

 

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì.

 

Tặng sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức và có nhiều vấn đề mới đặt ra. Với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm, chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện, với nhiều điểm mới rất quan trọng, thể hiện sự phát triển không ngừng trong nhận thức và tư duy của Đảng, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Vì vậy, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, đây là ấn phẩm đầu tiên của một bộ, ngành trung ương trong nghiên cứu, triển khai những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể phối hợp thực hiện cuốn sách.

 

Cuốn sách dày 280 trang, trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất “Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia” tập trung 9 điểm: Nhận thức về an ninh quốc gia và vị trí của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; tư duy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nhận thức về phương châm, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia...

 

Cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Phần thứ hai “Một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia” nhấn mạnh 5 điểm mới: An ninh con người và bảo vệ an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh; củng cố, phát huy tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Cuốn sách còn có phiên bản điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng sách cho các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương. Bộ Công an cũng trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc và tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã phối hợp thực hiện cuốn sách.

 

 

(Theo An Nhi/ Hanoimoi.com.vn)

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)