Index was outside the bounds of the array. Toàn văn 18 nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ ba
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ hai, 27/12/2021 08:39
Toàn văn 18 nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ ba

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội vừa ban hành 18 nghị quyết đã được kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI thông qua.

 

 

 

undefined
 

 

 

Các nghị quyết gồm:

 

1. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

4. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

6. Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

7. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

8. Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

9.Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội.

10. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

11. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021.

12. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020.

13. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

14. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

15. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 thông qua Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

16. Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

17. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

18. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

(Theo Hạnh Nguyên/ Tuoitrethudo.com.vn)

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)