Index was outside the bounds of the array. Tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt, việc tốt, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022