Index was outside the bounds of the array. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ tư, 26/10/2022 08:08
Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 25/10, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Việc thực hiện QCDC dần đi vào nề nếp
 
Báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, việc thực hiện QCDC tại Sở TT&TT đã được triển khai nghiêm túc và dần đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Sở TT&TT đã gắn kết việc thực hiện QCDC với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Luật Cán bộ công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính. Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ chính sách (nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, xử lý kỷ luật…) được triển khai kịp thời, công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận, phát huy được vai trò làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan. Qua đó, đề cao trách nhiệm cấp ủy, tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo Sở và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phòng chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.
 
Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương báo cáo đoàn kiểm tra
 
Cũng theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, Ban Giám đốc Sở rất chú trọng và quan tâm thực hiện cải cách hành chính tại Sở. Ngoài việc rà soát chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, tránh chồng chéo, tích cực bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức Sở quan tâm đến việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Hiện nay, Sở TT&TT đã công khai 34 thủ tục hành chính (TTHC) và đưa ra giải quyết theo cơ chế một cửa 34 TTHC. Từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 8.472 hồ sơ giải quyết TTHC (đạt 100%), không có hồ sơ nào giải quyết quá thời hạn; không có vụ việc kiến nghị, phản ánh, KNTC về việc giải quyết TTHC.
 
Sở TT&TT cũng đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết các vấn đề liên quan tới khiếu nại tố cáo, kiến nghị của tổ chức/công dân. Từ năm 2021 đến ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp 26 lượt công dân và tiếp nhận 390 đơn thư (trong đó 386 đơn kiến nghị phản ánh, 3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo). Đến nay, đã xử lý xong dứt điểm, không có tồn đọng và khiếu kiện kéo dài…
 
Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi nhiều nội dung nhằm giúp Sở TT&TT thực hiện tốt dân chủ trong các hoạt động chuyên môn của Sở, qua đó duy trì sự đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác cán bộ…
 
Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở TT&TT. Là một trong những cơ quan có vị trí quan trọng trong các sở chuyên ngành của Thành phố, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TT&TT đã chú trọng và quan tâm thực hiện cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và trình UBND Thành phố ban hành quyết định công bố. Đồng thời, thực hiện tốt việc công khai TTHC theo quy định. Giải quyết kịp thời, theo quy định đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của các tổ chức và công dân đến giải quyết công việc…
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Sở TT&TT Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông… Với địa bàn Hà Nội có dân số đông, địa bàn rộng, sự phát triển giữa các vùng, địa phương không đồng đều và đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, đòi hỏi Sở phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận tại buổi làm việc
 
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản của Trung ương, Thành phố về thực hiện QCDC ở cơ sở; đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các kênh thông tin tuyên truyền do Sở quản lý. Với những hạn chế còn tồn tại, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cần xây dựng phương án cụ thể để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Sở TT&TT nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp trong thực hiện QCDC, trong đó cần đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trong quy trình giải quyết công việc với các tổ chức, công dân, nhất là các đơn vị có chức năng nhiệm vụ thường xuyên phải tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân.
 
Bên cạnh đó, Sở TT&TT nêu cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan để lắng nghe ý kiến, đóng góp của cán bộ, công chức. Đặc biệt, cần gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân, nhất là thông tin về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp đến đời sống, giúp người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật.
 
“Từ cuộc kiểm tra hôm nay, đoàn kiểm tra cũng mong muốn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao” đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
 
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng như ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế đã ban hành, đảm bảo  phù hợp với các văn bản hướng dẫn mới của Nhà nước và tình hình thực tế của cơ quan. Đặc biệt, tập trung làm tốt việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức và người lao động;  kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có), không để phát sinh điểm nóng...

 

(Theo Phạm Linh/hanoi.gov.vn)

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2853974/phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-ung-au-trong-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so.html;jsessionid=xjvZ710HNa9R8-r37j+IP6XP.app2

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)