Index was outside the bounds of the array. Siết chặt kỷ luật, góp phần giúp Đảng vững mạnh
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức
Thứ hai, 28/08/2023 03:59
Siết chặt kỷ luật, góp phần giúp Đảng vững mạnh

Trong thời gian qua, qua kiểm tra, giám sát, không ít cán bộ ở Trung ương và các địa phương có khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác theo đúng chủ trương của Đảng.

Kết quả này cho thấy, công tác giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã, đang góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

ubkt.jpg
Quang cảnh phiên họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Không có “vùng cấm”

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TƯ (ngày 19-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kết luận số 21-KL/TƯ (ngày 25-10-2021) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trong đó, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đã kiểm tra 19.491 tổ chức Đảng và 100.117 đảng viên, có 23.899 đảng viên là cấp ủy các cấp (chiếm 23,87% tổng số đảng viên được kiểm tra). Qua kiểm tra, đã kết luận 505 tổ chức Đảng và 1.702 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 17 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 13 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức Đảng và 3.057 đảng viên; có 1.625 cấp ủy viên các cấp, chiếm 53,15%; đồng thời thực hiện giám sát 8.947 tổ chức Đảng và 12.002 đảng viên, trong đó, có 8.033 đảng viên là cấp ủy viên các cấp...

Tại Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát, triển khai 2 cuộc kiểm tra (đối với 52 tổ chức Đảng, 10 đảng viên); trong đó, có 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy Đảng cấp dưới đã kiểm tra 665 lượt tổ chức Đảng và 456 đảng viên. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, công tác thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ thành phố được thực hiện công minh, chính xác, kịp thời; một số vụ việc đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc tạm giam đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động xem xét, kỷ luật kịp thời, không chờ kết luận của cơ quan điều tra hoặc tuyên án của tòa án…

Kết quả kiểm tra, giám sát những tháng đầu năm cho thấy, việc thi hành kỷ luật Đảng đã được các cấp ủy Đảng thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” được đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải tiếp tục được nâng lên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, những tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ chủ động tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách đối với công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ; không oan sai, không bỏ lỏng. Cùng với đó, sẽ thực hiện nghiêm quy định kiểm soát về quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát...

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, toàn ngành Kiểm tra Đảng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... góp phần hoàn thành mục tiêu đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

(Theo Hương Ly/hanoimoi.vn)

https://hanoimoi.vn/siet-chat-ky-luat-gop-phan-giup-dang-vung-manh-639321.html

 

 

 

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)