Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Sách văn hóa - xã hội
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long -Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: KX.09.
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Bền (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tổng số trang: 404 trang
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

Tóm tắt nội dung:

 Là một trong những công trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của chư­ơng trình nghiên cứu cấp Nhà nước KX.09: Phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, cuốn sách Bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội tập trung vào các mục đích sau đây:

- Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, tiếp thu những quan điểm mới về quản lý di sản của một số nước trên thế giới để vận dụng vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể của Thăng Long - Hà Nội.

- Làm rõ giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội từ góc tiếp cận di sản văn hoá, bao hàm cả vật thể lẫn phi vật thể trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, để xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên địa bàn Hà Nội.

- Làm rõ những nguy cơ, thách thức của công cuộc bảo tồn di sản văn hoá trong bối cảnh đô thị hoá ở thủ đô; vai trò của chủ thể văn hoá trong công cuộc bảo tồn di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc khuyến nghị của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới; và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta vào sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long- Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Sách cùng chuyên mục

Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội

Tập sách chuyên khảo chọn lọc các bài Văn sách Đình đối của các Trạng nguyên các khoa thi Thái học sinh và Tiến sĩ thời Trần, Lê, Mạc và người đỗ đầu các khoa thi Tiến sĩ thời Nguyễn của Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra có mở rộng thêm một số Trạng nguyên quê tỉnh khác nhưng có gắn bó đặc biệt với Thăng Long - Hà Nội thời Lý, Trần, Lê.
PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1384 trang
16x24 cm

Hà Nội - Danh thắng và di tích

Nghiên cứu tổng quan văn hoá Thăng Long - Hà Nội, nhằm nghiên cứu chọn lọc, thống kê, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hoá, và di tích cách mạng kháng chiên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.
TS. Lưu Minh Trị (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
2100 trang
16x24 cm

Kẻ sỹ Thăng Long

Thể loại sách: Nghiên cứu biên soạn. Mảng sách: Văn hoá - Xã hội.
Nhà thơ Bằng Việt
Nhà xuất bản Hà Nội
2009
300
16x24 cm

Chân dung Hà Nội truyền thống, thành phố Rồng nghìn tuổi

Thể loại sách: Nghiên cứu biên soạn. Mảng sách: Văn hoá - Xã hội.
Nhà văn hoá Hữu Ngọc
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
248 trang
16x24cm

Hoa đất Thăng Long

 Hà Nội là thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa đất trời, thu hút hương nhụy của mọi miền đất nước. Ở đó là hồn thiêng sông núi mà bất cứ ai đi bốn phương trời đều hướng về Hà Nội. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều tự hào về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến do các thế hệ người dân Việt Nam xây dựng và giữ gìn. 

Nguyễn Ngọc Phúc
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
328 trang
14,5x20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)