Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 29/11/2013 08:19
Thúc đẩy văn học, nghệ thuật phát triển toàn diện
Ngày 28-11, Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2013 với chủ đề: "Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp" đã thành công tốt đẹp.
Theo đánh giá của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT trung ương, vấn đề đặt ra trong hội thảo không hoàn toàn mới, nhưng là vấn đề lớn và khó, đã và đang là đòi hỏi bức thiết đối với nền văn nghệ của đất nước. Từ ý kiến, tham luận của các đại biểu, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT trung ương tổng kết thành các giải pháp và kiến nghị trọng tâm để thúc đẩy sự phát triển của nền VHNT nước ta trong thời gian tới, như: Đề cao trách nhiệm và tấm lòng của văn nghệ sĩ trước Tổ quốc và nhân dân, quan tâm hơn nữa việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng VHNT, các hội chuyên ngành từ trung ương đến địa phương cùng với cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm phát hiện, chăm lo bồi dưỡng tài năng, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ thông qua những chủ trương, chính sách cụ thể. Đẩy mạnh hoạt động lý luận, phê bình; kết hợp đầu tư của Nhà nước với nguồn lực từ xã hội hóa, tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ phát huy năng lực cá nhân và kích thích phát huy sáng tạo; đề cao vai trò quản lý nhà nước trong phân bổ có trọng tâm, trọng điểm nguồn lực; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tác phẩm VHNT nhằm góp phần định hướng, thúc đẩy sáng tạo VHNT phát triển...
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)