Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với trang điện tử của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Sách kinh tế |  Bạn đang ở:Trang chủ » Cơ cấu sách
Kinh tế hàng hóa của Thăng Long - Hà Nội: Đặc trưng và kinh nghiệm phát triển
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: KX.09.
GS. Nguyễn Trí Dĩnh (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
396 trang
Kinh tế xã hội đô thị Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX
Thể loại: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Kinh tế.
PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ
NXB Hà Nội
2010
492 trang
Du lịch Thăng Long - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu biên soạn. Mảng sách: Kinh tế.
TS. Trương Sỹ Vinh (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
288 trang
16x24cm
Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội trên đường phát triển
Thể loại sách: Nghiên cứu biên soạn. Mảng sách: Kinh tế.
Ông Vũ Quốcc Tuấn (Chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
392 trang
16x24cm
Thủ công nghiệp, công nghiệp từ Thăng Long đến Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Kinh tế.
PGS. Nguyễn Lang
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
364 trang
16x24cm
1
  • Thời tiết - Tỉ giá
  • Giá vàng
    Tỉ giá